aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Bezplatné doručenie dôchodkov domov.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyzýva všetkých dôchodcov aby využili bezplatné doručenie dôchodkov priamo domov cez poštového doručovateľa.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

https://www.facebook.com/1138147743034113/videos/386353529227955