aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Bankomat

Čo robiť, ak nájdete v bankomate zabudnuté bankovky?

Dôvodom, prečo ľudia zabudnú svoje peniaze v bankomate je nedostatočná pozornosť alebo okamih zamyslenia.

Klient vloží svoju kartu do bankomatu, vyťuká identifikačné údaje, zadá sumu na výber, kartu vytiahne a peniaze zabudne v bankomate.

Túto situáciu si niektorí uvedomia tesne po odchode, niektorí po pár minútach a niektorí neskôr.

Čo s nájdenými peniazmi v bankomate?

Nájdené peniaze si určite nenechávajte.

Je ich potrebné odovzdať v ktorejkoľvek pobočke danej banky, resp. banky, ktorej bankomat patrí alebo na polícii.

Pri odovzdávaní je dôležité spísať miesto, dátum a čas.

Toto je dôležité kvôli dokazovaniu prostredníctvom kamerového záznamu.

O odovzdaní peňazí si nechajte vystaviť potvrdenie, od pracovníka banky, ktorý od vás hotovosť prijal.

Čo v prípade, ak zabudnete peniaze v bankomate?

Keď zistíte, že vám chýba hotovosť a zabudli ste ju v bankomate, mali by ste čo najskôr kontaktovať svoju banku.

Potrebné je podať reklamáciu o strate peňazí, v ktorej je nutné uviesť výšku hotovosti, miesto, dátum a čas výberu.

Banka môže zistiť, čo sa s nájdenými peniazmi stalo a vy máte šancu, že vám vaše peniaze budú vrátené.

Ak sa vám peniaze nepodarí získať naspäť, obráťte sa na políciu.

Banka, ktorej patrí bankomat, poskytne polícii potrebnú súčinnosť.

V prípade, že by si človek nechal peniaze, ktoré našiel, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa a následne by sa vystavil riziku trestného stíhania zo strany poškodeného, ktorý si peniaze vbankomate zabudol.