aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Alexander Graham Bell – ten, ktorý pomáhal nepočujúcim

3. marca 1847 sa narodil Alexander Graham Bell. Považuje sa za vynálezcu telefónu. Pochádzal zo škótskeho mesta Edinburgh. Na jeho rodnom dome dodnes visí tabuľa, že v tom dome sa narodil vynálezca. Považuje sa za vynálezcu telefónu.

Alexander Graham Bell sa už v detstve zaujímal o to, ako môže pomôcť ľuďom. Ako 12 ročný postavil jednoduchý stroj, ktorý pomáhal lúpať pšenicu. Tento stroj sa potom dlho využíval v mlynoch.

Keď mal 12 rokov, jeho matka začala strácať sluch. Preto sa naučil posunkovú reč a pri rodinných stretnutiach jej všetko tlmočil. Naučil sa hovoriť zreteľne a používať artikuláciu priamo tvárou v tvár, aby ho matka počula a rozumela mu.

Alexander Graham Bell bol fascinovaný hluchotou matky a to ho priviedlo k tomu, aby študoval Akustiku (akustika je veda o zvukoch).

Celá rodina Alexandra Grahama Bella sa zaoberala výučbou výslovnosti. Jeho otec vysvetľoval, ako naučiť hluchonemých správne artikulovať a odčítať z pier. Alexander Graham Bell pomáhal otcovi ukazovať ako komunikovať s hluchonemými.

Alexander so starším bratom Melvillom vytvorili automatickú hovoriacu hlavu, ktorá vydávala zvuky. Dokázala vysloviť niekoľko slov. Jedno z prvých slov bola mama. Učil rozprávať aj psa.

Neskôr sa presťahovali do Londýna. Alexander pomáhal svojmu otcovi pri prednáškach na súkromnej škole pre nepočujúcich. Vďaka nemu začali dve hluchonemé dievčatá robiť veľké pokroky. Pri práci s nepočujúcimi bola veľmi úspešná celá rodina. Aj manželka A. G. Bella bola sluchovo postihnutá.

Neskôr sa presťahovali do Ameriky a začal robiť ďalšie experimenty so zvukom.

V marci v roku 1876 mal 29 rokov a uskutočnil prvý telefonický hovor so svojim asistentom Thomasom A. Watsonom. Prvá veta, ktorá bola povedaná v telefóne bola „Pán Watson, príďte sem, potrebujem vás“.

Počas svojho života sa Alexander Graham Bell zaoberaj aj inými výskumami – vlastnoručne vyrobil lietadlo na ktorom vzlietol, zostrojil vlastný gramofón a mikrofón, spája sa s vynájdením detektora kovov. Na jeho počesť je pomenovaná fyzikálna jednotka bel – decibel.

Zomrel ako 75-ročný v roku 1922.

Zdroj:

https://www.britannica.com/biography/Alexander-Graham-Bell
https://www.britannica.com/biography/Alexander-Graham-Bell
https://zivot.pluska.sk/zaujimavosti/vynasiel-telefon-naozaj-bell