aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

4. deň Medzinárodného týždňa Nepočujúcich

Dnes, 23.09.2021 je Medzinárodný deň posunkových jazykov a v rámci tohto dňa sme mali tému: „Aj my posunkujeme za ľudské práva“.Mali sme diskusiu na kompenzačné pomôcky a trápili nad jazykolamami.

Veríme, že sa opäť uvidíme.