aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zdieľané elektrické kolobežky sú k dispozícii už aj v Žiline.

147.Video "Zdieľané elektrické kolobežky sú k dispozícii už aj v Žiline"

147.VideoĎalšiu možnosť efektívnej, bezpečnej a ekologickej prepravy ponúka od štvrtka 23. júla mesto Žilina. Popri obľúbených zdieľaných bicykloch majú Žilinčania a návštevníci možnosť využívať na svoju prepravu po uliciach už aj zdieľané elektrické kolobežky. Popredná európska prepravná platforma Bolt v spolupráci so žilinskou samosprávou umiestnila na frekventovaných miestach v rámci celého mesta celkom 146 kolobežiek. Elektrické kolobežky sú v Žiline rozmiestnené v blízkosti mestského centra, autobusovej a vlakovej stanici, pri Žilinskej univerzite a na ďalších frekventovaných miest. Na základe priebežných dát z využívania služby chce Bolt rozšíriť službu tak, aby boli kolobežky čo najdostupnejšie. Kolobežky budú pri každom dobíjaní dezinfikované a spoločnosť i mesto naďalej vyzývajú k dodržiavaniu hygienických a bezpečnostných odporúčaní. Mesto k štandardným pravidlám služby v Žiline presadilo špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti účastníkov premávky, najmä chodcov, kvality a poriadku verejného priestoru. Z týchto dôvodov je celoplošné obmedzenie rýchlosti na území mesta na max. 20 km/h. · V pešej zóne (Národná ulica, Námestie A. Hlinku, Mariánske námestie, Sad SNP, ulica A. Bernoláka a okolité uličky) a na Bulvári je z dôvodu bezpečnosti obmedzená rýchlosť na max. 10 km/h. Odstavovanie kolobežiek je možné výhradne na virtuálnych staniciach, ktoré sú vyznačené v aplikácii aj v mape. Rozmiestnenie stanovíšť je pritom navrhnuté tak, aby mal užívateľ dostatok možností požičať a vrátiť kolobežku. Samospráva zároveň vyzýva používateľov elektrických kolobežiek k ohľaduplnej a bezpečnej jazde, ktorá neohrozuje jazdcov navzájom, ale ani chodcov či iných účastníkov cestnej premávky. Upozornenie: Službu zdieľaných elektrických kolobežiek v Žiline zabezpečuje Bolt, preto prípadné návrhy na zlepšenie či pripomienky môžu užívatelia služby adresovať priamo prevádzkovateľovi. Mapa rozmiestnenia výpožičných staníc elektrických kolobežiek a lokalít s regulovanou rýchlosťou v Žiline:https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1t12nW9dZhrJCAVZUTtXPfmKak6XTgbn2&ll=49.22091048164137%2C18.7494366&z=12Fotografie zdieľaných elektrických kolobežiek Bolt na voľné šírenie nájdete v odkaze: https://www.flickr.com/photos/165507481@N05/albums/72157715207199827

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 27. júla 2020

Ďalšiu možnosť efektívnej, bezpečnej a ekologickej prepravy ponúka od štvrtka 23. júla mesto Žilina. Popredná európska prepravná platforma Bolt v spolupráci so žilinskou samosprávou umiestnila na frekventovaných miestach v rámci celého mesta celkom 146 kolobežiek.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.