aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

23.06.2023 – 25.06.2023 10 posunkujúcich prstov

V období 23.06.2023 – 25.06.2023 v rámci víkendového pobytu sme mali prezentáciu „10 posunkujúcich prstov“, ktorá bola zaujímavá pre všetkých účastníkov.

Je fascinujúce, že každá krajina môže mať svoju vlastnú prstovú abecedu, ktorá zodpovedá ich jazyku a kultúre, obsahuje unikátne pohyby prstov a gestá, ktoré reprezentujú jednotlivé zvuky, písmená alebo slová.

Zaujímavosťou je, že Slovák pán Lubina ako prvý zo sr navštívil všetky kontinenty – 103 krajín a zozbieral v nich prstovú abecedu. Skutočnosť, že investoval čas a úsilie do toho, aby zozbieral a zdokumentoval rôzne prstové abecedy, môže prispieť k väčšej tolerancii, porozumeniu, rešpektovaniu rôznych spôsobov komunikácie a pochopeniu kultúr.

Realizované s finančnou podporu Žilinského samosprávneho kraja.