aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

21.09.2023 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Dňa 21. septembra 2023, sme mali možnosť zúčastniť sa dvoch zaujímavých aktivít:

1. Prednáška o psychickom zdraví – Mgr. Marianna Heřmánková z IPčka Žilina nám prednášala o dôležitosti psychického zdravia. Jej prezentácia nám poskytla cenné informácie a pohľady na túto dôležitú oblasť ľudského života.

2. Ruky, ktoré radi súťažia – s cieľom zlepšiť pamäť sme pripravili rôzne súťaže pre našich účastníkov, vrátane študentov zo Strednej zdravotníckej školy v Žiline, našich nedoslýchavých priateľov, sociálnych pracovníkov z Organizácie muskulárnych dystrofikov a ďalších nepočujúcich. Tieto súťaže zahŕňali hry ako „Tichý telefón“, „Ulož správne predmety“, spoločenskú hru „Človeče, nehnevaj sa“ a ďalšie.