aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

1. deň – Medzinárodný týždeň Nepočujúcich

Dnes, 20.09.2021 sa konal prvý deň Medzinárodného týždňa Nepočujúcich.

Dnešná téma bola „Vážme si históriu nepočujúcich“ Prezerali sme si kroniky CN ANEPS, odprezentovali sme zaujímavosti z histórie posunkovej abecedy, o významných osobnostiach zo života Nepočujúcich a posunkovom jazyku, deti nám poslali svoje výtvarné diela na tému: „Ruky, ktoré hovoria“ a na konci dňa prišli k nám hostia zo zahraničia, kde sme im poukázali naše priestory, aké sú naše činnosti a aktivity. Ďakujeme všetkým účastníkom a veríme, že sa zajtra opäť uvidíme.