aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

03.10.2023 – Nezávislý život v Bratislave

Aj Anepsáci sa zúčastnili, tlmočníci (Milena a Pavol) aj titulky (spoločnosť Altop Service s.r.o) boli zabezpečené na odbornej a kvalitnej úrovni – to je prístupnosť pre všetkých sluchovo postihnutých.

Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci a Nadácia SOCIA organizovali už 6. ročník spolu s partnermi ale aj samotnými občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím program s témou / Participácia.

Participácia a dobrá podpora, Participácia a aktivizáciu, zamestnávanie, Participácia a prístupnosť, Participácia a prevencia pred zlým zaobchádzaním.

Cieľom konferencie bolo diskutovať o participácii, začleňovaní a prístupnosti aj za účasti odborníkov, občanov so ŤZP- aj zahraničných partnerov.

Naša prezidentka ANEPS – Jana Filipova bola v diskusii zapojená do témy “Prístupnosť” kde mala možnosť hovoriť o samospráve v meste Žilina ako aj o sluchovo postihnutej komunite.