aneps.sk

Tlačové správy Žilinského samosprávneho kraja

Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici.

120. Video – "Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici"

120. Video – "Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici"Kaštieľ v Oščadnici bude modernejší i väčší. Žilinská župa začala s jeho modernizáciou z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú vo výške viac ako 640-tisíc eur. Župa bude spolufinancovať projekt zhruba vo výške 300-tisíc eur.Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sídli Kysucká galéria. Zmodernizuje sa terasa, vymení sa strecha, schody, rozvody, aj kúrenie. Vytvoria sa nové miestnosti, v ktorých budú besedy, kultúrne aktivity a pod. Taktiež bude bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa. Aj keď počas stavebných prác je galéria uzatvorená, lesopark ostáva pre verejnosť aj naďalej prístupný.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 16. júna 2020

Kaštieľ v Oščadnici bude modernejší i väčší. Žilinská župa začala s jeho modernizáciou z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú vo výške viac ako 640-tisíc eur. Župa bude spolufinancovať projekt zhruba vo výške 300-tisíc eur.Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sídli Kysucká galéria.

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa blíži ku koncu.

Končí hromadné testovanie na nový koronavírus v zariadeniach sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Testovali 2082 zamestnancov a 2804 klientov sociálnych služieb. Spolu testovali 99% všetkých klientov a zamestnancov.


Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

Krajské nemocnice navyšujú operačné výkony.

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení krajské nemocnice otvárajú svoje ambulancie, objednávajú pacientov na operácie a iné zákroky. Zároveň vyzýva, že ak budete mať problémy s objednávaním lekárov, oznámte to Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý je kompetentný na riešenie tohto problému.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

Zmodernizované oddelenia v Kysuckej nemocnici v Čadci začínajú slúžiť pacientom.

Napriek mimoriadnej situácii a koronakríze sa podarilo Žilinskej župe ukončiť tri veľké investičné akcie za približne 1,2 milióna eur v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci a to modernizáciu internej JIS, traumatologickej JIS a hygienických zariadení v internom pavilóne. .


Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.