aneps.sk

Tlačové správy Mesta Žilina

55. Žilinský mestský parlament zasadal mimoriadne prostredníctvom videokonferencie

201.Video "Žilinský mestský parlament zasadal mimoriadne prostredníctvom videokonferencie."

201.VideoMesto Žilina sa bude uchádzať o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 2 047 137 eur. Pôžičkou bude kompenzovať výpadok daní z príjmov fyzických osôb, ktorý tento rok spôsobila pandémia nového koronavírusu. Rozhodli o tom v pondelok 19. októbra poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline počas mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 20. októbra 2020

Mesto Žilina sa bude uchádzať o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 2 047 137 eur.

Pôžičkou bude kompenzovať výpadok daní z príjmov fyzických osôb, ktorý tento rok spôsobila pandémia nového koronavírusu. Rozhodli o tom v pondelok 19. októbra poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline počas mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina

54. Pri využívaní BikeKIA začali platiť nové obchodné podmienky.

199.Video "Pri využívaní BikeKIA začali platiť nové obchodné podmienky"

199.VideoJazdy viacerých cyklistov na jednom bicykli, či nevhodné zaobchádzanie s bicyklom, majú za následok zmenu vo Všeobecných obchodných podmienkach pri používaní zdieľaných bicyklov. Po novom je dôsledkom jazdy viac než jednej osoby na vybranom bicykli BikeKIA v rovnakom čase zúčtovanie technického poplatku v hodnote 100 eur. Používanie, parkovanie a uzamknutie bicykla mimo územia mesta Žilina je spoplatnené sumou 50 eur. Užívatelia majú možnosť nahlásiť nevhodné zaobchádzanie s bicyklom, resp. poškodený bicykel priamo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 073 073 či e-mailom na: info@bikekia.sk.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Piatok 16. októbra 2020

azdy viacerých cyklistov na jednom bicykli, či nevhodné zaobchádzanie s bicyklom, majú za následok zmenu vo Všeobecných obchodných podmienkach pri používaní zdieľaných bicyklov.

Po novom je dôsledkom jazdy viac než jednej osoby na vybranom bicykli BikeKIA v rovnakom čase zúčtovanie technického poplatku v hodnote 100 eur. Používanie, parkovanie a uzamknutie bicykla mimo územia mesta Žilina je spoplatnené sumou 50 eur.

Užívatelia majú možnosť nahlásiť nevhodné zaobchádzanie s bicyklom, resp. poškodený bicykel priamo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 073 073 či e-mailom na: info@bikekia.sk.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina

53. V žilinskej mestskej časti Bytčica naďalej trvá tretí stupeň povodňovej aktivity.

197.Video "V žilinskej mestskej časti Bytčica naďalej trvá tretí stupeň povodňovej aktivity."

197.VideoV žilinskej mestskej časti Bytčica naďalej trvá tretí stupeň povodňovej aktivity. Miestny Bytčický potok vylial z koryta a zaplavil ulicu Na stanicu. Voda nestíhala odtekať prirodzenými trasami a postupne zaplavila spodné časti domov, pivnice, záhrady, garáže a miestne komunikácie. Mesto situáciu monitoruje. Dobrovoľní hasiči so správcom toku, Slovenským vodohospodárskym podnikom, v súčasnosti na mieste odstraňujú následky prívalových dažďov.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 14. októbra 2020

Miestny Bytčický potok vylial z koryta a zaplavil ulicu Na stanicu. Voda nestíhala odtekať prirodzenými trasami a postupne zaplavila spodné časti domov, pivnice, záhrady, garáže a miestne komunikácie. Mesto situáciu monitoruje. Dobrovoľní hasiči so správcom toku, Slovenským vodohospodárskym podnikom, v súčasnosti na mieste odstraňujú následky prívalových dažďov.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina

49. V zariadení pre seniorov platí zákaz návštev,mesto vyzýva k zodpovednosti a disciplíne

188.Video "V zariadení pre seniorov platí zákaz návštev, mesto vyzýva k zodpovednosti a disciplíne"

188.VideoV zariadení pre seniorov platí zákaz návštev,mesto vyzýva k zodpovednosti a disciplíneV reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu v meste Žilina, vydalo Úsmev – zariadenie pre seniorov zákaz návštev pre svojich klientov. Výnimku tvoria iba seniori v paliatívnej starostlivosti, ktorých môžu navštíviť dvaja najbližší príbuzní najviac jedenkrát týždenne. Samospráva zároveň vyzýva na zodpovednosť a disciplínu pri dodržiavaní preventívnych opatrení. V piatok 2. októbra zasadal Krízový štáb mesta Žilina, ktorý sa venoval opatreniam Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Už vo štvrtok 1. októbra mesto vydalo zákaz konania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, kde počet prítomných presiahne v jednom okamihu 50 ľudí. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora, ktorými sú napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím, presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva. Výnimku z týchto zákazov majú aj hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci predložia v dobe začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid19 nie staršieho ako 12 hodín. Takéto podujatia musia byť zároveň ohlásené na miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred ich začiatkom.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 5. októbra 2020

V reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu v meste Žilina, vydalo Úsmev – zariadenie pre seniorov zákaz návštev pre svojich klientov. Výnimku tvoria iba seniori v paliatívnej starostlivosti, ktorých môžu navštíviť dvaja najbližší príbuzní najviac jedenkrát týždenne.

Samospráva zároveň vyzýva na zodpovednosť a disciplínu pri dodržiavaní preventívnych opatrení. V piatok 2. októbra zasadal Krízový štáb mesta Žilina, ktorý sa venoval opatreniam Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Už vo štvrtok 1. októbra mesto vydalo zákaz konania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, kde počet prítomných presiahne v jednom okamihu 50 ľudí. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora, ktorými sú napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím, presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva. Výnimku z týchto zákazov majú aj hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci predložia v dobe začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid19 nie staršieho ako 12 hodín. Takéto podujatia musia byť zároveň ohlásené na miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred ich začiatkom.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina

48. Mesto obnoví dopravné značenie parkovacích miest na všetkých sídliskách

184.Video "Mesto obnMesto obnoví dopravné značenie parkovacích miest na všetkých sídliskách"

184.VideoMesto obnoví dopravné značenie parkovacích miest na všetkých sídliskáchNa približne 2 000 parkovacích miestach na žilinských sídliskách Vlčince, Hájik, Hliny a Solinky obnoví mesto Žilina vodorovné dopravné značenie.Žilinská samospráva začne práce realizovať v nasledujúcich dňoch a potrvajú do konca novembra. Rekonštrukciu realizuje akciová spoločnosť SATES z Považskej Bystrice za vyše 21-tisíc eur.Začiatok obnovy vodorovného dopravného značenia je naplánovaný na sídlisku Vlčince na uliciach Černovská, Sv. Gorazda, Námestie Ľudovíta Fullu, B. S. Timravy, Berlínska, Varšavská, Pittsburgská, Matice slovenskej, Fatranská, Martinská a Gemerská. Ostatné lokality budú upresnené v októbri.oví dopravné značenie parkovacích miest navšetkých sídliskách.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Piatok 18. septembra 2020

Na približne 2 000 parkovacích miestach na žilinských sídliskách Vlčince, Hájik, Hliny a Solinky obnoví mesto Žilina vodorovné dopravné značenie.

Žilinská samospráva začne práce realizovať v nasledujúcich dňoch a potrvajú do konca novembra. Rekonštrukciu realizuje akciová spoločnosť SATES z Považskej Bystrice za vyše 21-tisíc eur.

Začiatok obnovy vodorovného dopravného značenia je naplánovaný na sídlisku Vlčince na uliciach Černovská, Sv. Gorazda, Námestie Ľudovíta Fullu, B. S. Timravy, Berlínska, Varšavská, Pittsburgská, Matice slovenskej, Fatranská, Martinská a Gemerská. Ostatné lokality budú upresnené v októbri.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina