aneps.sk

Rôzne

Doplatky za lieky.

Viete o tom, že od januára 2022 už nebudete platiť doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a potraviny pre cukrovkárov? Ale pozor, neplatí to pre všetkých. Pozrite si video.

Zdroj: Niektorí ľudia už nebudú doplácať ani euro za lieky. Schválil to parlament – Správy RTVS

https://spravy.rtvs.sk/…/niektori-ludia-uz-nebudu…/

Okamžitý prepis v Slovenskej sporiteľni v SR.

Minulý rok v novembri 2020 sme pripravili list, ktorý sme odoslali všetkým bankám v SR, aby nám sluchovo postihnutým uľahčili komunikáciu v bankách. Dnes sme dostali informáciu, že banka Slovenská sporiteľna na svojich pobočkách sprístupnila prostredníctvom tabletov okamžitý prepis. Ďakujeme

Zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2262577/?ref=impm…

Sčítanie obyvateľstva, bytov a domov na Slovensku.

Sčítanie na Slovensku je po prvý krát rozdelené na 2 časti.

Zdroj: SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (www.scitanie.sk)

Vyjadrenie od prezidentky ANEPS Mgr. et Mgr. Janky Filipovej.

Vyjadrenie – dnes nás kontaktovali viacerí nepočujúci ohľadom 1 skupiny, kde neustále na nás útočí 1 nepočujúci.

Vysvetlenie je vo videu.

Odkazy na dokument roku 2014-2020:https://www.employment.gov.sk/…/narodny-program-rozvoja…

Odkazy na dokument na roky 2021-2030:https://www.slov-lex.sk/legisla…/-/SK/dokumenty/LP-2021-24

Záchrana hradov.

Bude sa môcť dariť aj v tomto roku združeniam, ktoré zachraňujú hrady?

Zdroj: Ministerstvo kultúry naďalej rokuje o zabezpečení podpory nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk)https://www.culture.gov.sk/…/ministerstvo-kultury…/…