aneps.sk

Projekty

Právo na vzdelávanie.

Podľa dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú aj osoby so stratou sluchu právo na vzdelávanie a škola musí vytvoriť vhodné podmienky pre štúdium osôb so stratou sluchu.

Zdroj: Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…

Plánovaný „lockdown“ na Slovensku.

Čo je to lockdown? Prečo sa plánuje lockdown? Pozrite si video.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: https://www.ta3.com/…/lockdown-bude-novy-pandemicky…

Nové opatrenia na Slovensku.

Aké sú to opatrenia? Od akého dátumu sú platné opatrenia?

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: https://www.ta3.com/…/slovensko-sa-zatvara-prve-prisne…

Právo na informácie.

Podľa dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím má každý „právo na informácie“. Toto právo je veľmi dôležité pre osoby so sluchovým postihnutím.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…

Žilinská župa otvára brány vysokoškolákom.

Viete, čo je stáž? Kto môže byť stážistom? Čo robí stážista?

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.