aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

Krajská hvezdáreň je vlastníkom špeciálneho ďalekohľadu.

Viete o tom, že v Kysuckom Novom Meste máme slovenský unikát? Nový ďalekohľad je riadený počítačom a je jediný na Slovensku.Zdroj: 10. december 2020 – ŽSK (zilinskazupa.sk)

Právo na vzdelávanie.

Podľa dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú aj osoby so stratou sluchu právo na vzdelávanie a škola musí vytvoriť vhodné podmienky pre štúdium osôb so stratou sluchu.

Zdroj: Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…

Plánovaný „lockdown“ na Slovensku.

Čo je to lockdown? Prečo sa plánuje lockdown? Pozrite si video.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: https://www.ta3.com/…/lockdown-bude-novy-pandemicky…

Nové opatrenia na Slovensku.

Aké sú to opatrenia? Od akého dátumu sú platné opatrenia?

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: https://www.ta3.com/…/slovensko-sa-zatvara-prve-prisne…

Právo na informácie.

Podľa dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím má každý „právo na informácie“. Toto právo je veľmi dôležité pre osoby so sluchovým postihnutím.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…