aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

10. „Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa blíži ku koncu“

Končí hromadné testovanie na nový koronavírus v zariadeniach sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Testovali 2082 zamestnancov a 2804 klientov sociálnych služieb. Spolu testovali 99% všetkých klientov a zamestnancov. Výborná správa. Všetky testy boli negatívne. Lebo dodržiavali od začiatku marca prísne hygienické predpisy. Aj veľmi pomohlo, že mali rôzne aktivity, napr. linka pomoci, darovanie rúšok, potravín a dezinfekčných prostriedkov, pomáhali psychológovia, dobrovoľníci a pod.


Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

9. „O opätovné otvorenie škôl je v Žiline záujem, prihlásilo sa vyše 4 300 detí „

Do žilinských základných škôl od 1. júna opätovne nastúpi približne 3 100 detí, čo je 85 % detí z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníkov základných škôl. Do materských škôl sa plánuje vrátiť asi 1 280 detí, čo je asi 55 % z celkového počtu detí, ktoré materské školy navštevujú.

Kontakty na základné školy v Žiline: http://www.zilina.sk/zoznam-zakladnych-skol/, na základné školy s materskými školami: http://www.zilina.sk/zakladne-skoly-s-materskymi-skolami/ a na materské školy: http://www.zilina.sk/materske-skoly/

Odporúčania ministerstva školstva pre základné školy: https://www.minedu.sk/data/att/16372.pdf a materské školy: https://www.minedu.sk/data/att/16371.pdf.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina. 

8. „Krajské nemocnice navyšujú operačné výkony.“

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení krajské nemocnice otvárajú svoje ambulancie, objednávajú pacientov na operácie a iné zákroky. Zároveň vyzýva, že ak budete mať problémy s objednávaním lekárov, oznámte to Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý je
kompetentný na riešenie tohto problému.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

7. „Mesto chce reformovať systém podpory športovej činnosti, stáť bude na štyroch pilieroch.“

Mesto Žilina chce byť mestom športu a podporuje jednotlivcov a kluby. Systém podpory chce rozdeliť do šyroch bodov.

Prvý bod bude podpora športových klubov.
Druhý bod bude podpora významných športov.
Tretí bod bude podpora vrcholových športov, profesionálneho a mládežníckeho hokeja.
Štvrtý bod, ak sa nevyčerpajú z predcházdajúcich bodov, tak sa presunie do štvrtého bodu, financie sa použijú na mimoriadnu podporu športu a náklady na údržbu. Tam patria aj príspevky od sponzorov.

Zdroj:Tlačová správa mesta Žilina

6. „Ničenie vtáčích hniezd nie je riešením. Ako v meste chrániť lastovičky a belorítky?“

Viete o tom, že keď zhodíte hniezdo lastovičky alebo belorítky je trestný čin? Aj to že sú to ohrozené vtáky? Ak nechcete mať vtáky doma, použiť špeciálne pásky proti uhniezdeniu. Nie hroty, ktoré sú nebezpečné. Ak máte už hniezda, skúste si dať pod hniezdo podložku. Ak by ste chceli zachovať ohrozený druh vtákov a pomôcť im, urobte hniezda alebo si kúpte nové umelé hniezda. Ak máte otázky alebo sa chcete poradiť s odborníkmi, môžete sa obrátiť na ornitologickú poradňu na www.ornitolog.sk. V prípade, že nájdete vypadnuté vtáča z hniezda alebo iné zranené zviera, kontaktuje 112

Zdroj:Tlačová správa mesta Žilina