aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Výška peňažných príspevkov na opatrovanie a osobnú asistenciu.

Vláda SR dnes schválila výšku peňažných príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie od 1.7.2022.Aká je výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu a opatrovanie?Dozviete sa vo videu.Zdroj: Úrad vlády SR