aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

Žilinská župa otvára brány vysokoškolákom.

Viete, čo je stáž? Kto môže byť stážistom? Čo robí stážista?

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

História adventu.

Poznáte históriu adventu? Prečo advent oslavujeme 4 týždne? Pozrite si video.

Zdroj: Ako vznikol advent a prečo je na Slovensku magický? | Aktuality.sk

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je to dokument a jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a zabezpečovať práva osôb s postihnutím. Takisto má podporovať úctu a dôstojnosť bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.

Zdroj: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Slovenská republika – MPSVR SR (gov.sk)

Základné ľudské práva.

Čo to pre nás znamená? Aj my máme práva? Aké? Pozrite si prvé video.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – Diskriminácia (diskriminacia.sk)

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

Každý rok si dňa 3. decembra pripomíname „Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý vyhlásila OSN a pripomíname si ho od roku 1992.

Zdroj: 3. december – Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím – Internetový časopis Mosty inklúzie (nrozp-mosty.sk)