aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Hodina Zeme

V dnešný deň si pripomíname dôležitosť ochrany našej Zeme pred klimatickými zmenami. Zapojiť do výzvy sa môžete aj vy. Ak chcete, vypnite dnes na jednu hodinu všetky elektrospotrebiče, zhasnite svetlá a ukážte, že Vám naša planéta nie je ľahostajná.