aneps.sk

COVID-19

 • Epidémia vírusom, označovaný ako SARS-Cov-2019 a choroba sa volá COVID-19.
 • Šíri sa vzdušnou cestou (kašľaním a kýchaním).
 • Vírus sa prenášal zo živých zvierat a následne sa šíri ďalej medzi ľuďmi.
 • Môže sa prenášať na osoby, ktoré nemajú alebo len veľmi mierne vonkajšie príznaky ochorenia.
 • Podobná epidémia bola v roku 2002 a 2012.
 1. Sledujeme aktuálne informácie
 2. Máme plán preventívnych opatrení v zariadení
 3. Aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v našej organizácii budeme zverejňovať na tejto stránke.

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

 1. Pravidelné umývanie rúk s mydlom a teplou vodou
 2. Pravidelná dezinfekcia povrchov
 3. Nosenie ochranného rúška vo všetkých priestoroch, kde sa to vyžaduje (obchody
 4. V prípade príznakov okamžite kontaktovať blízke osoby a ošetrujúceho lekára

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 15

Na základe týchto informácií krízový štáb a vláda zavádzajú nové, sprísnené pravidlá: – nosenie ochranného rúška – vonku bude povinné,- potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá : budú kazďú nedeľu zatvorené,- obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov – od 9.00 h do 12.00 h,- dodržiavanie 2 metrového rozostupu v rade,- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov a iné mestá, od konca marca,- zrušenie bezplatného cestovania vlakom : študenti/ dôchodcovia počas uzavretia škôl,- vyčlenenie 3 nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v : Bratislave, na strednom a východnom Slovensku, – dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch.

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 14

„Mesto pomáha s potravinami, spúšťa novú informačnú aplikáciu“


Potraviny zo skladov školských a sociálnych stravovacích zariadení
v správe mesta Žilina, ktoré sú v rámci preventívnych opatrení uzavreté, skončia v organizáciách na pomoc iným. Ide predovšetkým o mliečne výrobky, zeleninu a ovocie, ktoré by sa mohli po čase pokaziť.
Konkrétna pomoc smeruje v týchto dňoch do žilinského Detského krízového centra NÁRUČ,Centra sociálnych služieb LÚČ, pre Agentúru podporných služieb a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina.

Pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou v čase mimoriadnej situácie mesto Žilina sprístupnilo
mobilnú aplikáciu Správy o meste Žilina (SOM Žilina), kde ľudia nájdu aktuality o opatreniach
zamedzujúcich šíreniu vírusu COVID-19 a množstvo praktických informácií o fungovaní mestského úradu, zabezpečovaní služieb pre občanov a podobne.
Aplikácia je dostupná zdarma na stiahnutie pre používateľov mobilných telefónov s operačným systémom Android či iOS

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 13

„Pošta bude zásielky len oznamovať, nie doručovať”


Slovenská pošta upravuje doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov „Do vlastných rúk“, „Doručenkou/e­Doručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami (napr. zásielky colného konania).
Pozastavuje ich doručenie na adresu doručovateľom, bude ich len oznamovať.

Tieto zásielky budú uložené na pobočkách pôšt a zákazník dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Pri službe elektronické oznamovanie zásielok zas elektronickú notifikáciu zaslanú na e-mail alebo SMS.

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 12

Vedenie mesta Bratislavy od 3. marca 2020 intenzívne podniká všetky kroky za účelom spomalenia šírenia nového koronavírusu, a to aj v spolupráci so starostami, starostkami mestských častí.


Tieto opatrenia sú smerované ako ku klientom a klientkám zariadení pre seniorov, tak aj tým seniorom, ktorí nie sú súčasťou sociálnych služieb alebo pevných sociálnych väzieb a dali by sa označiť za osamelých a najviac ohrozených.
V Bratislave je celkovo viac ako 80 000 starších ľudí, myslíme na nich a na to, čo v aktuálnych dňoch potrebujú.

K prijímaniu jednotlivých opatrení vedenie mesta pristupuje veľmi vážne a zohľadňuje, že mesto musí byť pripravené aj na nárast počtu infikovaných a chorých ľudí. Okrem prijímania preventívnych opatrení, informačných opatrení a spustenia Seniorlinky, na ktorej sa bežne vybaví min. 50 telefonátov denne, pripravujeme aj krízové riešenia.

Mesto spracovalo:

1. leták o koronavíruse a infolinke
2. text o Senior linke
3. obrázok o infolinke
4. SENIORI A MESTO
Všetky informácie o situácii v Bratislave, vrátane odporúčaní a opatrení mesto zverejňuje a neustále aktualizuje na stránke https://zvladneme.to.


Veríme, že dodržiavaním prijatých opatrení spoločne situáciu zvládneme.

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 11

„Zamestnanci mesta ušijú ochranné rúška aj pre ľudí bez domova a seniorov“

Keďže rúšok je stále málo, Mestský úrad v Žiline vyzýva dobrovoľníkov ku spolupráci pri výrobe a zabezpečovaní ochranných rúšok pre seniorov v sociálnych zariadeniach, pre ľudí bez domova a občanov v sociálnej núdzi. Hľadáme šikovné ruky z radov aktívnych občanov, neziskových organizácií, občianskych združení a domáce gazdinky, ktoré by pre týchto ľudí vedeli ušiť dobrovoľný počet rúšok zdarma.

Ide o dobrovoľnú, bezodplatnú službu pre mesto a jeho občanov. Rúška by mali byť zo stopercentnej bavlny a pri ich výrobe musí byť dodržaná maximálna hygiena.

Ďalší záujemcovia o spoluprácu sa môžu hlásiť u zamestnankyne mestského úradu Ivany Klučkovej telefonicky na čísle: 0917 406 293 alebo e-mailom na adrese: kcnapredmesti@gmail.com,
kde záujemcom poskytne bližšie informácie.

Archív