aneps.sk

COVID-19

 • Epidémia vírusom, označovaný ako SARS-Cov-2019 a choroba sa volá COVID-19.
 • Šíri sa vzdušnou cestou (kašľaním a kýchaním).
 • Vírus sa prenášal zo živých zvierat a následne sa šíri ďalej medzi ľuďmi.
 • Môže sa prenášať na osoby, ktoré nemajú alebo len veľmi mierne vonkajšie príznaky ochorenia.
 • Podobná epidémia bola v roku 2002 a 2012.
 1. Sledujeme aktuálne informácie
 2. Máme plán preventívnych opatrení v zariadení
 3. Aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v našej organizácii budeme zverejňovať na tejto stránke.

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

 1. Pravidelné umývanie rúk s mydlom a teplou vodou
 2. Pravidelná dezinfekcia povrchov
 3. Nosenie ochranného rúška vo všetkých priestoroch, kde sa to vyžaduje (obchody
 4. V prípade príznakov okamžite kontaktovať blízke osoby a ošetrujúceho lekára

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com

Správy

Elektronická rezervácia na testovanie.

Aj v meste Žilina je spustená rezervácia na testovania.

Zdroj. Tlačová správa Mesta Žilina.

Program očkovania.

Ak máte závažne diagnózy a neviete, či patríte do piatej alebo šiestej fázy, zavolajte lekárovi.

Zdroj: Zverejnili presné poradie očkovania. Kto dostane vakcínu posledný? | TA3

Spúšťa sa registrácia pre starších občanov.

Už aj seniori sa môžu objednať na očkovanie, ale platí to iba v niektorých okresoch.

Zdroj: O očkovanie môžu požiadať najstarší. Ak sú zo správneho okresu | TA3

Objednanie očkovania.

Ako postupovať pri objednaní očkovania a v prípade, ak chcete zrušiť.

Zdroj: Otázky a odpovede: Objednanie na očkovanie proti COVID-19 – Bratislavskykraj.sk

Celoplošný skríning – hľadajú sa zdravotníci, administratívni pomocníci a dobrovoľníci.

Mesto Žilina potrebuje dobrovoľníkov, môžete sa prihlásiť.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.