aneps.sk

COVID-19

 • Epidémia vírusom, označovaný ako SARS-Cov-2019 a choroba sa volá COVID-19.
 • Šíri sa vzdušnou cestou (kašľaním a kýchaním).
 • Vírus sa prenášal zo živých zvierat a následne sa šíri ďalej medzi ľuďmi.
 • Môže sa prenášať na osoby, ktoré nemajú alebo len veľmi mierne vonkajšie príznaky ochorenia.
 • Podobná epidémia bola v roku 2002 a 2012.
 1. Sledujeme aktuálne informácie
 2. Máme plán preventívnych opatrení v zariadení
 3. Aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v našej organizácii budeme zverejňovať na tejto stránke.

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

 1. Pravidelné umývanie rúk s mydlom a teplou vodou
 2. Pravidelná dezinfekcia povrchov
 3. Nosenie ochranného rúška vo všetkých priestoroch, kde sa to vyžaduje (obchody
 4. V prípade príznakov okamžite kontaktovať blízke osoby a ošetrujúceho lekára

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 20

„Dôležité informácie o Covid 19 a web stránke komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.“

JUDr. Zuzana Stavrovská je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Je veľmi aktívna aj počas mimoriadnej situácie a na linke

https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/COVID-19
nájdete dôležité informácie.

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 19

„Nové opatrenie od 21. 04 .2020 😷“ 

Od 21.4.2020 už platí výnimka v nosení rúšok. Rúška nebudú nosiť deti do dvoch rokov, autisti, taktiež v prírode nemusíte nosiť rúška, ale vzdialenosť musí byť 20 metrov, ak sa veziete autom, ale ste zo spoločnej domácnosti.  

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 18

„Pred župnými nemocnicami začnú fungovať odberové jednotky“ Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

KORONAVÍRUS INFORMÁCIE A OPATRENIA – 17

„Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov“  Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod. do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.Dôvodom je zabrániť masovému cestovaniu a návštevám počas sviatkov Veľkej noci,čo by mohlo negatívne ovplyvniť vývoj situácie s nákazou novým koronavírusom v SR.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=vlada-pristupila-k-obmedzeniu-pohybu-obyvatelstva-a-kontrolam-na-hraniciach-pred-a-pocas-velkonocnych-sviatkov&fbclid=IwAR0zCgg1MoLRKOMxblfPTq5ZWd62nGiEcNEQ_6ote4IWHoIAyZfBzZwZEzU

Archív