aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Od 01. januára 2022 môžeme zálohovať plastové fľaše a plechovky, ktoré sú označené písmenom Z (zálohované) a nie sú pokrčené . Veríme, že aj my prispejeme k separácii plastových fliaš a plechoviek a bude menej odpadu.