aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Ničenie vtáčích hniezd nie je riešením. Ako v meste chrániť lastovičky a belorítky?


Viete o tom, že keď zhodíte hniezdo lastovičky alebo belorítky je trestný čin? Aj to že sú to ohrozené vtáky? Ak nechcete mať vtáky doma, použiť špeciálne pásky proti uhniezdeniu. 

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.


Vo vnútrobloku na Žilinskom sídlisku Hliny I začali revitalizačné práce.

Mesto Žilina v týchto dňoch rekonštruuje sídlisko Hliny. Financie dostalo z projektu Integrovaného regionálneho operačného programu a časť zaplatí z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia zahŕňa výsadbu novej zelene, rastlín, krov, stromov, chodníkov a pod. Budú sa vybudovať aj detské ihrisko, športové ihriska a pre dôchodcov kardio stroje na cvičenie.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

https://www.flickr.com/…/165507481@…/sets/72157714300587678/

Žilina chce pomôcť podnikateľom, bude regulovať nájomné letných terás.

Mesto Žilina chce pomôcť všetkým podnikateľom, ktorí majú používajú letné terasy. Pôvodne platili 0,15 do 0,53 € za m2 . Mesto Žilina navrhuje zníženie nájomné za pozemky pod letné terasy.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina

Koronakríza zasiahne rozpočet mesta Žilina, predpokladá výpadky až 9 mil. €.

Primátor mesta Žilina Peter Fabiáne navrhuje na zmiernenie dopadov koronakrízy opatrenie, ktoré by nezaťažili občanov mesta Žilina a podnikateľov, napr. zníženie poplatku za odpady, zrušenie školských poplatkov, predĺženie vstupeniek do plavárne, cestovných lístkov a pod. Zároveň navrhuje použite rezervného fondu na krytie bežných výdavkov.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina

Žilina pracuje na cyklotrasách, spúšťa budovanie úseku zo Soliniek do centra mesta.

Mesto Žilina napriek mimoriadnej situácie najďalej pracuje na vybudovaní cyklotrás. Najnovšia cyklotrasa bude spájať centrum a sídlisko Solinky.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.