aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vestník Úradu vlády SR, čiastka 51/2021 účinnosť od 22.03.2021.

Od 22.3.2021 je účinný nový vestník č. 51/2021 – Úrad vlády SR. Ide tu o niekoľko zmien. Povinná karanténa sa týka všetkých, ktorí prichádzajú zo zahraničia na Slovensko, aj keď sú očkovaní, otvárajú sa aj trhoviská a iné obchodné subjekty. Viac vo videu alebo vo Vestníku.

Zdroj: Riaditeľ (uvzsr.sk)