aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Ticho plné slov

Ticho… absencia zvuku ako chýbajúca esencia každodenného života.
Ticho ako rešpekt alebo prejav úcty.
Ticho ako brána k hlbšiemu porozumeniu a spoznaniu.
Ticho ako únik pred rýchlym svetom.
Ticho ako liek.
Vo svete, v ktorom vládnu slová, nás veta „Ticho plné slov“ inšpiruje objavovať tiché
hĺbky komunikácie.

V sobotu 25. mája sme sa na podujatí TEDxBratislava 2024 v krásnych priestoroch
Slovenskej národnej galérie vydali spoločne na cestu skúmania a interpretácie ticha.
Na 14. ročníku dostali priestor jedinečné osobnosti zo Slovenska aj zo zahraničia,
ktoré svojimi skutkami, talentom zdieľajú myšlienky hodné šírenia. Okrem vystúpení
rečníkov sa konali aj vystúpenia umelcov a prestávkové, sprievodné aktivity.
Asociácia Nepočujúcich Slovenska bola oslovená organizátormi, aby priblížila
návštevníkom konferencie svet nepočujúcich a nedoslýchavých osôb. S pomocou
dobrovoľníkov Davida Marka, Aničky Šarokovej, Patricie C. Beníčkovej, Libora
Cabejška a Veroniky Vojtechovskej sme im priblížili komunikačné desatoro pre
kontakt so sluchovo znevýhodneným človekom. Prítomní sa živo zaujímali
o slovenský posunkový jazyk, riešenie bežných životných situácií, vzdelávanie
nepočujúcich a mnoho ďalších tém. Úspech malo aj učenie základných posunkov.
Naša osveta prelomila mnoho bariér v komunikácií s nepočujúcimi a prítomní zistili
na vlastnej koži, že sa nemusia báť rozprávať s nepočujúcimi ľuďmi. Všetci účastníci
konferencie ocenili krásu, ktorá sa ukrýva v našej komunikácii bez slov.
Pani Ĺubica Galbavá a jej kolegovia z organizačného tímu konferencie
TEDxBratislava 2024 ocenili našu prácu a pozvali nás na ďalší ročník. Asociácia
Nepočujúcich Slovenska a inšpiratívni ľudia z radov nepočujúcich dostanú priestor
v hlavnom programe. Ďakujeme im za priestor, ktorý pomáha zviditeľňovať našu
komunitu, búrať bariéry a otvárať nové príležitosti inklúzie.