aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sprostredkovanie tlmočníckej služby

Sociálna služba, ktorá sa poskytuje osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služby. Táto služba znamená vyhľadávanie tlmočníkov a zabezpečenie náhradného tlmočníka, sprostredkovanie stretnutí medzi osobou s poruchou sluchu a tlmočníkom, vedenie databázy osôb so sluchovým postihnutím odkázaným na tlmočenie, vedenie databázy tlmočníkov do posunkového jazyka a záujemcov o tlmočenie.