aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sprostredkovanie osobnej asistencie

Služba sa poskytuje ľuďom s postihnutím sluchu a ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ktorí sú na osobnú asistenciu odkázaní pri vykonávaní administratívnych úkonov.

V rámci služby sa vedie databáza užívateľov osobnej asistencie, ako aj záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov. Poskytuje sa aj pomoc pri riešení konfliktov medzi osobami s postihnutím a osobnými asistentmi.