aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kurz posunkového jazyka

Máte záujem o kurz posunkového jazyka?

Prihláste sa na formulár.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesY3F0RPRXkFcbyZ8yiGRZ2Md9Hk_h9-zwHRQz7wlqhUaL9g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0