aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

EUD (Európska únia nepočujúcich)

Medzinárodná spolupráca

EUD
European union of the Deaf

Informácie EUD: Verejné vypočutie zamerané na formovanie programu

Europskej únie pre práva ľudí s postihnutím a roky 2020 – 2030

Dňa 21.10 sa EUD zúčastnil stretnutia, ktoré organizoval Európsky sociálny a hospodársky výbor (EHSV), a riešila sa: nová agenda EÚ Disability Rights (a ich práva) 2020 – 2030. Účastníci pripomienkovali stratégiu EÚ pre zdravotne postihnutých 2010 – 2020, a to, čo by bolo možné zmeniť alebo zlepšiť v budúcom programe EÚ Disability Rights pre obdobie 2020 – 2030.
p. Frankie Picron (EUD Policy Assistant), Frankie zdôraznil, že nepočujúci stále čelia mnohým prekážkam pri výkone voľného pohybu v EÚ. Zdôraznil, že Disability Rights Agenda 2020 – 2030 by mala určite zaradiť túto problematiku a zabezpečiť tak, aby všetky osoby v Európskej únii využívali svoju slobodu pohybu. Zdôraznil tiež, že Agenda Disability Rights by mali zahŕňať lepšie zhromažďovanie údajov o rôznych skupín osôb so zdravotným postihnutím, ako je v súčasnej dobe nám chýbajú údaje o nepočujúcich osôb v EÚ.

Viac info je vo videu: https://www.eud.eu/news/public-hearing-shaping-eu-agenda-disability-rights-2020-2030/?fbclid=IwAR149E7Bsi6AVg79u6EX8pEG_4pq6Tni6MKLU56t2I4-a0nyIIAskklPY80