aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kotlíkový guláš - Horný Bankov

Dňa 05.07.2021 sme mali na Hornom Bankove v Košiciach guláš. Na guláš sa prihlásilo 38 ľudí. Veľmi im chutil guláš a veríme, že sa opäť stretneme budúci rok v hojnom počte.