aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Bocian a líška.

Predstavujeme Vám bájku o “bocianovi a líške”. Bájky – sú zvieracie príbehy s ponaučeniami. Ponaučením tejto bájky je “kto si z iných robí posmech, získa veľa nepriateľov a ľahko sa sám môže stať obeťou výsmechu.”

Autor: Jean de la Fontaine.