aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Cyklistický výlet - 21.08.2021

CN ANEPS Levice pre svojich členov pripravilo cyklistický deň – 21. august 2021.
Zišli sme sa v centre a okolo 9:00 hod. sme sa vydali na cestu. Naša trasa bola predom určená určená:
Levice – Veľké Kozmálovce – Nový Tekov – Mochovce a späť.
Kde bolo možné išli sme vedľajšími, či poľnými cestami a chodníkmi. 
Na zastávke „Veľké Kozmálovce“ sme videli priehradu a pozreli sme si „Boje na Hrone“, ako sa v týchto miestach bojovalo za 2 svetovej vojny. V kostýmoch tej doby a zbraňami sme sa na chvíľu stali cestovateľmi v čase. Okrem historických zbraní, tam boli aj nové. Boli tam aj vojenskí a policajní psovodi. Naša ďalšia zastávka bola v Novom Tekove na ranči, kde majú zvieratká. Tam sme sa občerstvili, oddýchli si a pokračovali sme smerom do Mochoviec. Zblízka sme si pozreli veľké a mohutné komíny atómovej elektrárne Mochovce. Akí sme pri nich boli malinký ako mravčeky Nadišiel čas ísť pomaly naspäť. A tak sme sa kludne vracali do Levíc. V centre nás už čakali ďalší členovia, ktorí sa nemohli zúčastniť cyklistiky.
Aktivita, ktorá nás zas spojila. 
 
Foto: členovia
Text: A. Jurošková 
 

MINI šípkarsky turnaj 14.08.2021

Šipkarske turnaje v rámci nášho Nitrianskeho kraja boli pozastavené aj na rok 2021 z dôvodu pokračujúcej pandémie koronavírusu. Keďže nám tak chýba táto aktivita, tak sme sa rozhodli pre svojich členov CN ANEPS Levice urobiť MINI šípkarsky turnaj. Zišli sme sa v našom centre 14.augusta 2021 a zasúťažili sme si v kategórií muži a ženy o víťazné poháre, ktoré zasponzorovalo mesto Levice. 
Víťazmi sa stali:
V kategórií muži: 1. miesto Anton Havran; 2. miesto Juraj Mikoláš; 3. miesto Július Izák
V kategórií ženy: 1. miesto Melinda Besedová; 2. Jana Izáková; 3. miesto Eva Mičudová
Po skončení sme spojili úspech víťazov s oslavou našich členov jubilantov.  
 
Foto a text: A. Jurošková

Sociálno-rehabilitačný pobyt Santovka 05.08.20221 - 08.08.2021

CN ANEPS Levice uskutočnilo pre svojich členov 5.-8. augusta 2021 sociálno – rehabilitačný pobyt na chate v Santovke.
Zúčastnilo sa ho 17 členov. V deň príchodu nám pršalo, no dobrá nálada všetko zahnala a večer sa vyčasilo.
Niektorí stanovali, pri grile sme sa vystriedali. 
Potom už len krásne počasie sme mali, súťažné aktivity sme si dopriali. Popri tom sme si guláš, kukuricu varili, na večer trochu grilovali. Mäso na guláš (z diviny a jeleňa) poľovníci nám sponzorsky prispeli. Každý z účastníkov niečo priniesol, hladní sme neboli. Konečne sme boli spolu a tešili sa. Spomínali, smiali aj kritizovali, či dozvedeli novinky… 
Na tých pár dní sme zabudli na starosti i prácu. 
Prišiel deň posledný do očí slzičky sa tlačili, ťažko sa nám bolo lúčiť. 
 
Sponzor pobytu: Mesto Levice
Chatu nám prenajal: Slovenské lesy SR š.p. BB, Odštepný závod Levice
 
Sponzorom veľmi pekne ďakujeme. 
 
Foto a text: A. Jurošková

Výročná členská schôdza CN ANEPS Levice 17.07.2021

CN ANEPS Levice dňa 17.7.2021 uskutočnilo Výročnú členskú schôdzu.
Nakoľko pandemické opatrenia boli v novom roku prísne nemohli sme sa stretávať.
Počkali sme si na zmiernenie pandemických opatrení ako aj covid semafor.
VČS sa zúčastnilo 22 členov. Pritom sme mali aj 2 oslávencov, ktorým sme pripravili prekvapenie v podobe darčekov. 
Tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.
Spracovala a fotila A. Jurošková

Stretnutie v CN ANEPS Levice

Konečne po dlhej dobe sem sa zišli na CN ANEPS Levice. Veríme, že tých stretnutí bude častejšie a posunia nás dopredu.