aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

IMG_6195
IMG_3349
IMG_6176
previous arrow
next arrow

Aj v tichu je krása.
Počúvame očami, hovoríme rukami, cítime srdcom.

Aktivity za rok 20223

Darovanie 2 %

Aktivity za rok 2022

Kultúrna krása v posunkoch

Vyhláška Titulky pre osoby so sluchovo postihnutím

Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku

Medzinárodný deň nepočujúcich 24.09.2022

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 19.09.2022 - 25.09.2022

Medzinárodný deň posunkových jazykov 23.09.2022

Slovenský rekord v počte posunkujúcich osôb 23.09.2022

Rekondičná aktivita 01.09.2022 - 04.09.2022

Rada Vlády pre osoby so zdravotným postihnutím 03.06.2022

Konferencia EUD 26.05.2022 - 29.05.2022

Okienko ONLINE prepis

ANEPS pomáha Ukrajinským nepočujúcim

Medzinárodný deň sluchu 03.03.2022

Stretnutie s zástupcami organizácie pomuckyproneslysici.cz a Unie neslyšících Brno 17.01.2022

2006 Sub Label
2006-2010

Vážení klienti

Vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určilo, že organizácia ANEPS sa stáva subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z.z, z toho dôvodu je povinné vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa §5 písme. m) zákona č. 179/2011 Z.z.

 Dovoľte nám, aby sme vás informovali o opatreniach a odporúčaniach dodržiavania  v našom zariadení  ANEPS počas mimoriadnej situácie. 

Základné odporúčanie a dodržiavanie opatrení v rámci mimoriadnej situácie COVID-19.

Plán opatrení

Krokovník

Dezinfekčný plán

Je veľmi ťažké nepočuť a pritom žiť s ľuďmi, ktorí sa navzájom dorozumievajú zvukovým jazykom.
Človek má pocit, ako by žil za sklom, môže sledovať, čo ostatní robia, ale nevie, prečo to robia a o čom spolu hovoria.
(Věra Strnadová, 1995).