aneps.sk

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

Aj v tichu je krása.
Počúvame očami, hovoríme rukami, cítime srdcom.

Stretnutie Prezidentky SR Zuzany Čaptuovej s ANEPS 05.10.2021

Medzinárodný týždeň Nepočujúcich 2021

Aj my posunkujeme za ľudské práva

Medzinárodný týždeň nepočujúcich a Medzinárodný deň posunkových jazykov (23.9.) oslavuje komunita sluchovo postihnutých na celom svete vždy v septembri. Poukazuje tak na informačné a komunikačné potreby tejto komunity, ako aj na spoločné úsilie nepočujúcich, vlád, lokálnych a občianskych zástupcov, aby boli uznávané a propagované posunkové jazyky, ktorých je viac ako 200 na celom svete. 
Do výzvy Global Leaders Challenge od Svetovej Federácie Nepočujúcich – WFD sa zapojili viacerí zástupcovia verejného a neziskového sektora a posielajú svoj odkaz:
“Aj my posunkujeme za ľudské práva”
2006 Sub Label
2006-2010

Vážení klienti

Vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určilo, že organizácia ANEPS sa stáva subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z.z, z toho dôvodu je povinné vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa §5 písme. m) zákona č. 179/2011 Z.z.

 Dovoľte nám, aby sme vás informovali o opatreniach a odporúčaniach dodržiavania  v našom zariadení  ANEPS počas mimoriadnej situácie. 

Základné odporúčanie a dodržiavanie opatrení v rámci mimoriadnej situácie COVID-19.

Plán opatrení

Krokovník

Dezinfekčný plán

Dokorán video archív pre zrakovo a sluchovo postihnutých

Po vyplnení tlačív s podpisom a zaslaní scan obidvoch strán preukazu ŤZP Vám bude zaslaný prístupový kód na portál Dokoran.sk.

Tlačivá pošlite na emailovú adresu prezidentkaaneps@gmail.com.

Tlmočnícka služba – Katarína Vidová

Je veľmi ťažké nepočuť a pritom žiť s ľuďmi, ktorí sa navzájom dorozumievajú zvukovým jazykom.
Človek má pocit, ako by žil za sklom, môže sledovať, čo ostatní robia, ale nevie, prečo to robia a o čom spolu hovoria.
(Věra Strnadová, 1995).