aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

IMG_6195
IMG_3349
IMG_6176
previous arrow
next arrow

Aj v tichu je krása.
Počúvame očami, hovoríme rukami, cítime srdcom.

Aktivity za rok 2022

Rada Vlády pre osoby so zdravotným postihnutím

Konferencia EUD

Okienko ONLINE prepis

ANEPS pomáha Ukrajinským nepočujúcim

3. marec - Medzinárodný deň sluchu

Stretnutie s zástupcami organizácie pomuckyproneslysici.cz a Unie neslyšících Brno

2006 Sub Label
2006-2010

Vážení klienti

Vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určilo, že organizácia ANEPS sa stáva subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z.z, z toho dôvodu je povinné vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa §5 písme. m) zákona č. 179/2011 Z.z.

 Dovoľte nám, aby sme vás informovali o opatreniach a odporúčaniach dodržiavania  v našom zariadení  ANEPS počas mimoriadnej situácie. 

Základné odporúčanie a dodržiavanie opatrení v rámci mimoriadnej situácie COVID-19.

Plán opatrení

Krokovník

Dezinfekčný plán

Je veľmi ťažké nepočuť a pritom žiť s ľuďmi, ktorí sa navzájom dorozumievajú zvukovým jazykom.
Človek má pocit, ako by žil za sklom, môže sledovať, čo ostatní robia, ale nevie, prečo to robia a o čom spolu hovoria.
(Věra Strnadová, 1995).