aneps.sk

Tlačové správy Žilinského samosprávneho kraja

Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj bude inteligentnejší a lepší. Župa rozbieha veľký projekt na implementáciu princípov SMART riešení v regiónoch za takmer 2,5 milióna eur. Projekt je hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Hlavným cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a to pri dosiahnutí maximálnej efektívnosti samosprávneho kraja s využitím predovšetkým SMART princípov – technologických, procesných a sociálnych inovácií. Predchádzať tomu budú analýzy súčasného stavu verejnej správy, príprava vstupov do reformných politík a hodnotenie legislatívnych zmien na činnosť a kľúčové kompetencie kraja. ,,Našou víziou je efektívne riadenie kraja, ktoré prinesie kvalitnejšie služby pre jeho obyvateľov a napĺňanie potrieb podnikateľov. Výsledkom má byť fungujúci región, v ktorom bude život jednoduchší a lepší, čím sa stane atraktívnejším nielen pre domácich, ale aj pre investorov, zahraničných partnerov, či návštevníkov regiónu,“ povedala županka Erika Jurinová.

Župa v tejto chvíli pracuje na aktualizácií svojich strategických dokumentov (Stratégia 22+, PHSR) a rozbiehajú sa aktivity zamerané na procesnú a organizačnú optimalizáciu či školiace aktivity pre zamestnancov. ,,Do projektu zapojíme všetkých zamestnancov úradu, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem toho sa pri realizácií bude uplatňovať princíp partnerstva v rámci regiónu so zapojením obyvateľstva, územných sídiel, podnikateľských subjektov, akademickej a vedeckej obce ako aj platforiem združujúcich občanov,“ dodal projektový manažér Róbert Závacký.

Za účelom realizácie inovačných a reformných opatrení župa vytvorí aj sedem nových pracovných miest zameraných na analytické, metodické, či manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja (jedna z podmienok získania príspevku). Súčasťou projektu bude zavedenie systému riadenia kvality ŽSK ako i odborné vzdelávanie zamestnancov a rozširovanie ich ,,soft skills.“

Implementácia projektu začala v máji a ukončená by mala byť v októbri 2022.

Zdroj. Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

32. Cyklobusy už jazdia v letnom režime

139.Video "Cyklobusy už jazdia v letnom režime"

139.Video"Cyklobusy už jazdia v letnom režime"3. júl 2020, Žilina – Letné prázdniny so sebou priniesli aj posilnenie režimu cyklobusov. Špeciálne upravenými autobusmi je možné sa odviesť už aj cez pracovné dni. Kým doteraz jazdili cyklobusy cez víkendy a sviatky, počas letných prázdnin sú spoje posilnené. Na Orave a Liptove sú prevádzkované denne a spoje na Turci, Kysuciach či Terchovej premávajú už aj v piatky. ,,Cyklobusy dopravia milovníkov bicyklovania k atraktívnym destináciám v Žilinskom kraji. Pokrytý máme každý z piatich regiónov, spoznávanie nášho kraja na dvoch kolesách je tak pohodlnejšie a bezpečnejšie,“ povedala županka Erika Jurinová. Bicykle sú prepravované na špeciálnych prívesoch za vozidlom, ktoré umožňujú odviezť väčší počet bicyklov. Na trasách Žilina – Nová Bystrica a Žilina – Turčianske Teplice sú to cykloprívesy s kapacitou 24 bicyklov, na trase zo Žiliny do Terchovej a na Orave a Liptove sú využívané nosiče pre šesť bicyklov.Cestujúci s bicyklami platia v cyklobusových spojoch štandardnú cenu autobusového lístka a poplatok za bicykel je 50 centov. Pri manipulácií bicykla je k dispozícií steward, ktorý bude chránený ochranným rúškom, rukavicami a dezinfekčným gélom.Žilinský samosprávny kraj financuje službu cyklobusov už šiesty rok. Vlani prepravili 2148 bicyklov.Bližšie informácie o prevádzke cyklobusov a cyklotrasách sú dostupné na webe Žilinskej župyhttps://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/👉👉 YouTube link : ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska 👈👈https://www.youtube.com/channel/UC1cgTCZ97s0HGAbZWWOzzSQ

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Piatok 10. júla 2020

Letné prázdniny so sebou priniesli aj posilnenie režimu cyklobusov. Špeciálne upravenými autobusmi je možné sa odviesť už aj cez pracovné dni.Kým doteraz jazdili cyklobusy cez víkendy a sviatky, počas letných prázdnin sú spoje posilnené. Na Orave a Liptove sú prevádzkované denne a spoje na Turci, Kysuciach či Terchovej premávajú už aj v piatky. ,,Cyklobusy dopravia milovníkov bicyklovania k atraktívnym destináciám v Žilinskom kraji.

Pokrytý máme každý z piatich regiónov, spoznávanie nášho kraja na dvoch kolesách je tak pohodlnejšie a bezpečnejšie,“ povedala županka Erika Jurinová.Bicykle sú prepravované na špeciálnych prívesoch za vozidlom, ktoré umožňujú odviezť väčší počet bicyklov. Na trasách Žilina – Nová Bystrica a Žilina – Turčianske Teplice sú to cykloprívesy s kapacitou 24 bicyklov, na trase zo Žiliny do Terchovej a na Orave a Liptove sú využívané nosiče pre šesť bicyklov

.Cestujúci s bicyklami platia v cyklobusových spojoch štandardnú cenu autobusového lístka a poplatok za bicykel je 50 centov. Pri manipulácií bicykla je k dispozícií steward, ktorý bude chránený ochranným rúškom, rukavicami a dezinfekčným gélom.

Žilinský samosprávny kraj financuje službu cyklobusov už šiesty rok.

Vlani prepravili 2148 bicyklov.Bližšie informácie o prevádzke cyklobusov a cyklotrasách sú dostupné na webe Žilinskej župyhttps://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

29. Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny

134.Video "Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny"

Tak neváhaj – spoznaj kraj, zapoj sa do súťaže a vyhraj!134.Video"Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny"Spolu s letom a prázdninami nadišiel čas vychutnať si naplno oddych, relax, ale aj dobrodružstvo na Slovensku. Pre všetkých návštevníkov Žilinského kraja prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj celoslovenskú súťaž Spoznaj kraj, ktorá prevedie turistov po všetkých regiónoch kraja a v závere leta môžu vyhrať hodnotné ceny.Cieľom súťaže je podpora návštevnosti Žilinského kraja, jeho kultúrnych inštitúcií a tiež prírodných atraktivít, kúpeľov a iných zábavných subjektov.Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú pečiatku. Získať pečiatku sa dá na 47 miestach v Žilinskom kraji zakúpením vstupného. Hracie karty sú k dispozícií v turistických informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch a akvaparkoch a tiež si ju môžu záujemcovia vytlačiť zo stránky www.spoznajkraj.sk , kde sú aj ďalšie informácie o súťaži. Žilinský kraj je dlhodobo jedným z najnavštevovanejších krajov v rámci Slovenska. V minulom roku navštívilo náš kraj 1.316 tis. návštevníkov. „Uvedomujeme si vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia COVID 19 subjektom, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu a kultúrnych zariadení v našom kraji, pre ktoré takmer trojmesačné uzatvorenie môže mať likvidačné následky“, povedala výkonná riaditeľka KOCR Iveta Chabadová. „V snahe pomôcť uvedeným poskytovateľom služieb v CR sme pripravili celoslovenskú súťaž, ktorá by mohla výrazne spustiť reštart letnej sezóny, prilákať návštevníkov a tým postupne oživiť cestovný ruch“, dodala Iveta Chabadová.Súťaží sa o atraktívne ceny, ktoré venovali partneri projektu: : KUBICASPORT, Spa Aphrodite Rajecké Teplice, TESCO, Kúpele Lúčky, Chaty Terchová, RYBA Žilina, Snowparadise Veľká Rača Oščadnica, Tatralandia, Kinekus, Pepsi, Kubínska hoľa, Omnitrade, Hotel Boboty***, AquaRelax Dolný Kubín a Teambuilding Terchová. Vyhrať tak elektrobicykel, horský bicykel, rôzne víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov či skipasy na zimu v Žilinskom kraji nebolo nikdy jednoduchšie. Súťaž trvá od 1.7.2020 do 30.9.2020. Tak neváhaj – spoznaj kraj, zapoj sa do súťaže a vyhraj!

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 2. júla 2020

„Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny“

Spolu s letom a prázdninami nadišiel čas vychutnať si naplno oddych, relax, ale aj dobrodružstvo na Slovensku. Pre všetkých návštevníkov Žilinského kraja prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj celoslovenskú súťaž Spoznaj kraj, ktorá prevedie turistov po všetkých regiónoch kraja a v závere leta môžu vyhrať hodnotné ceny.

Cieľom súťaže je podpora návštevnosti Žilinského kraja, jeho kultúrnych inštitúcií a tiež prírodných atraktivít, kúpeľov a iných zábavných subjektov.

Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú pečiatku. Získať pečiatku sa dá na 47 miestach v Žilinskom kraji zakúpením vstupného. Hracie karty sú k dispozícií v turistických informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch a akvaparkoch a tiež si ju môžu záujemcovia vytlačiť zo stránky www.spoznajkraj.sk , kde sú aj ďalšie informácie o súťaži.

Žilinský kraj je dlhodobo jedným z najnavštevovanejších krajov v rámci Slovenska. V minulom roku navštívilo náš kraj 1.316 tis. návštevníkov. „Uvedomujeme si vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia COVID 19 subjektom, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu a kultúrnych zariadení v našom kraji, pre ktoré takmer trojmesačné uzatvorenie môže mať likvidačné následky“, povedala výkonná riaditeľka KOCR Iveta Chabadová. „V snahe pomôcť uvedeným poskytovateľom služieb v CR sme pripravili celoslovenskú súťaž, ktorá by mohla výrazne spustiť reštart letnej sezóny, prilákať návštevníkov a tým postupne oživiť cestovný ruch“, dodala Iveta Chabadová.

Súťaží sa o atraktívne ceny, ktoré venovali partneri projektu: : KUBICASPORT, Spa Aphrodite Rajecké Teplice, TESCO, Kúpele Lúčky, Chaty Terchová, RYBA Žilina, Snowparadise Veľká Rača Oščadnica, Tatralandia, Kinekus, Pepsi, Kubínska hoľa, Omnitrade, Hotel Boboty***, AquaRelax Dolný Kubín a Teambuilding Terchová.

Vyhrať tak elektrobicykel, horský bicykel, rôzne víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov či skipasy na zimu v Žilinskom kraji nebolo nikdy jednoduchšie.

Súťaž trvá od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Tak neváhaj – spoznaj kraj, zapoj sa do súťaže a vyhraj!

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

20. Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici

120. Video – "Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici"

120. Video – "Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici"Kaštieľ v Oščadnici bude modernejší i väčší. Žilinská župa začala s jeho modernizáciou z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú vo výške viac ako 640-tisíc eur. Župa bude spolufinancovať projekt zhruba vo výške 300-tisíc eur.Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sídli Kysucká galéria. Zmodernizuje sa terasa, vymení sa strecha, schody, rozvody, aj kúrenie. Vytvoria sa nové miestnosti, v ktorých budú besedy, kultúrne aktivity a pod. Taktiež bude bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa. Aj keď počas stavebných prác je galéria uzatvorená, lesopark ostáva pre verejnosť aj naďalej prístupný.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 16. júna 2020

Kaštieľ v Oščadnici bude modernejší i väčší. Žilinská župa začala s jeho modernizáciou z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú vo výške viac ako 640-tisíc eur. Župa bude spolufinancovať projekt zhruba vo výške 300-tisíc eur.Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sídli Kysucká galéria. Zmodernizuje sa terasa, vymení sa strecha, schody, rozvody, aj kúrenie.Vytvoria sa nové miestnosti, v ktorých budú besedy, kultúrne aktivity a pod. Taktiež bude bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa. Aj keď počas stavebných prác je galéria uzatvorená, lesopark ostáva pre verejnosť aj naďalej prístupný.

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

10. Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa blíži ku koncu

Končí hromadné testovanie na nový koronavírus v zariadeniach sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Testovali 2082 zamestnancov a 2804 klientov sociálnych služieb. Spolu testovali 99% všetkých klientov a zamestnancov. Výborná správa. Všetky testy boli negatívne. Lebo dodržiavali od začiatku marca prísne hygienické predpisy. Aj veľmi pomohlo, že mali rôzne aktivity, napr. linka pomoci, darovanie rúšok, potravín a dezinfekčných prostriedkov, pomáhali psychológovia, dobrovoľníci a pod.


Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.