aneps.sk

Tlačové správy Mesta Žilina

Žilina chce pomôcť podnikateľom, bude regulovať nájomné letných terás.

Mesto Žilina chce pomôcť všetkým podnikateľom, ktorí majú používajú letné terasy. Pôvodne platili 0,15 do 0,53 € za m2 . Mesto Žilina navrhuje zníženie nájomné za pozemky pod letné terasy.


Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Koronakríza zasiahne rozpočet mesta Žilina, predpokladá výpadky až 9 mil. €.

Primátor mesta Žilina Peter Fabiáne navrhuje na zmiernenie dopadov koronakrízy opatrenie, ktoré by nezaťažili občanov mesta Žilina a podnikateľov, napr. zníženie poplatku za odpady, zrušenie školských poplatkov, predĺženie vstupeniek do plavárne, cestovných lístkov a pod.Zároveň navrhuje použite rezervného fondu na krytie bežných výdavkov.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Žilina pracuje na cyklotrasách, spúšťa budovanie úseku zo Soliniek do centra mesta.


Mesto Žilina napriek mimoriadnej situácie najďalej pracuje na vybudovaní cyklotrás. Najnovšia cyklotrasa bude spájať centrum a sídlisko Solinky.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.