aneps.sk

Rôzne

Recyklácia použitých olejov a tukov

154.Video "Viete o tom, olej a tuk sa môže recyklovať?"

154.VideoViete o tom, olej a tuk sa môže recyklovať?

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 5. augusta 2020

Centrum právnej pomoci

152. Video Centrum právnej pomoci

152. Video – Centrum právnej pomoci.AK máte právny problém a neviete si poradiť a nemôžete si zabezpečiť právnika, môžete využiť Centrum právnej pomoci. Viac informácii nájdete v www.centrumpravnejpomoci.sk

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 3. augusta 2020

Ak máte právny problém a neviete si poradiť a nemôžete si zabezpečiť právnika, môžete využiť Centrum právnej pomoci.

Viac informácii nájdete v www.centrumpravnejpomoci.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

143.Video "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou."

143.Video"Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou."Ak máte problémy so zdravotnou starostlivosťou alebo s poistením, obrátte sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad, ktorý je zodpovedný, či zdravotná starostlivosť bola správna, či lekár neporušil práva pacientov, či boli dostatočne informovaní o spôsobe liečby, operácie. Taktiež rieši podnety na prípadne zlé vykonávanie operácie, liečby a pod. Všetky informácie nájdete na web stránke:http://www.udzs-sk.sk/zakladne-informacie

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 15. júla 2020

Ak máte problémy so zdravotnou starostlivosťou alebo s poistením, obrátte sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad, ktorý je zodpovedný, či zdravotná starostlivosť bola správna, či lekár neporušil práva pacientov, či boli dostatočne informovaní o spôsobe liečby, operácie. Taktiež rieši podnety na prípadne zlé vykonávanie operácie, liečby a pod. Všetky informácie nájdete na web stránke:http://www.udzs-sk.sk/zakladne-informacie

V prípade výskytu ochorenia ide o lokálne epidémie

141.Video COVID-19: V prípade výskytu ochorenia ide o lokálne epidémie

141.VideoCOVID-19: V prípade výskytu ochorenia ide o lokálne epidémie Po pondelkovom zasadnutí epidemiológov za účasti ministra zdravotníctva Mareka Krajčího odborníci skonštatovali, že aktuálne na Slovensku nejde o celoštátny výskyt ochorenia COVID-19, ale o lokálne epidémie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú situáciu pod kontrolou, k celoplošným opatreniam nateraz pristúpiť nie je potrebné. Upozorňujú však, že aj naďalej je potrebná opatrnosť. Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území SR a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli zaradiť na zoznam menej rizikových krajín od 20.7.2020 aj Spojené kráľovstvo. Minister zdravotníctva Marek Krajčí po zasadnutí epidemiológov pred novinármi uviedol, že je snaha ochrániť najzraniteľnejších, medzi ktorých patria napríklad aj obyvatelia zariadení sociálnych služieb. Ak by sa situácia zhoršila, podľa premiéra Igora Matoviča sa následne pristúpi k sprísneniu opatrení. Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici po rokovaní uviedla, že odborníci vypracovali analýzu, ktorá zmapovala dianie od 1. júna. Za obdobie piatich týždňov, od kedy sa rázne uvoľnili opatrenia zaznamenali 363 pozitívnych prípadov. Z tohto počtu bola viac ako polovica importovaná. Najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska. zdroj:https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-14-07-2020-epidemiologovia

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 14. júla 2020

COVID-19: V prípade výskytu ochorenia ide o lokálne epidémiePo pondelkovom zasadnutí epidemiológov za účasti ministra zdravotníctva Mareka Krajčího odborníci skonštatovali, že aktuálne na Slovensku nejde o celoštátny výskyt ochorenia COVID-19, ale o lokálne epidémie.Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú situáciu pod kontrolou, k celoplošným opatreniam nateraz pristúpiť nie je potrebné. Upozorňujú však, že aj naďalej je potrebná opatrnosť.Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území SR a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli zaradiť na zoznam menej rizikových krajín od 20.7.2020 aj Spojené kráľovstvo.Minister zdravotníctva Marek Krajčí po zasadnutí epidemiológov pred novinármi uviedol, že je snaha ochrániť najzraniteľnejších, medzi ktorých patria napríklad aj obyvatelia zariadení sociálnych služieb. Ak by sa situácia zhoršila, podľa premiéra Igora Matoviča sa následne pristúpi k sprísneniu opatrení.Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici po rokovaní uviedla, že odborníci vypracovali analýzu, ktorá zmapovala dianie od 1. júna. Za obdobie piatich týždňov, od kedy sa rázne uvoľnili opatrenia zaznamenali 363 pozitívnych prípadov. Z tohto počtu bola viac ako polovica importovaná. Najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska.zdroj:https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-14-07-2020-epidemiologovia

Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z „červenej“ krajiny má byť do výšky 5000 eur.

140.Video "Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur."

140.Video"Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur." Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kabinet ju odobril na pondelkovom rokovaní s pripomienkami. Zároveň ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní."Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely. Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur.Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". "Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov," uviedli predkladatelia.Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.Telefónne čísla, ktoré ÚVZ dostane, bude musieť podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) po spracovaní zmazať, a zároveň bude musieť ÚVZ predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.Návrh novely upravuje aj rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase, i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka".ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli.Novela, v prípade schválenia parlamentom a podpisu prezidentkou, nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.Zoznam červenych krajín 📕(červené) a menej rizikových krajin 📗(zelené):👉https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach 👈http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=za-nedodrzanie-karantennych-opatreni-po-navrate-z-rizikovych-krajin-bude-hrozit-vysoka-pokuta-stat-navrhuje-dodatocnu-kontrolu-prostrednictvom-operatorov

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 13. júla 2020

Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kabinet ju odobril na pondelkovom rokovaní s pripomienkami. Zároveň ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.“Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ píše sa v návrhu novely. Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur.Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej „červenej krajiny“. „Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov,“ uviedli predkladatelia.Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.Telefónne čísla, ktoré ÚVZ dostane, bude musieť podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) po spracovaní zmazať, a zároveň bude musieť ÚVZ predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.Návrh novely upravuje aj rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli „v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase, i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka“.ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní. „Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ píše sa v materiáli.Novela, v prípade schválenia parlamentom a podpisu prezidentkou, nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.Zoznam červenych krajín 📕(červené) a menej rizikových krajin 📗(zelené):👉https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach👈http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=za-nedodrzanie-karantennych-opatreni-po-navrate-z-rizikovych-krajin-bude-hrozit-vysoka-pokuta-stat-navrhuje-dodatocnu-kontrolu-prostrednictvom-operatorov