aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

47. Nová spolupráca v oblasti podpory nevidiacich s vodiacimi psami.

182.Video "Nová spolupráca v oblasti podpory nevidiacich s vodiacimi psami."

182.VideoNová spolupráca v oblasti podpory nevidiacich s vodiacimi psami.Žilinský samosprávny kraj ako prvý spomedzi krajov podpísal memorandum o spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy a Slovenskou asociáciou európskych štúdií.Memorandom sa Žilinská župa hlási k podpore projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. ,,Cieľom projektu je optimalizácia a tvorba verejnej politiky, preto sme sa rozhodli osloviť vyššie územné celky. Ako prvá zareagovala žilinská županka, za čo sme veľmi vďační. Myslím si, že keď sa za našu činnosť zasadia aj ľudia, ktorí majú silný hlas čo sa týka regionálnej politiky, tak máme veľkú šancu časť problémov odstrániť,“ povedala koordinátorka projektu Ľubica Radimská. Cieľom spolupráce je dosiahnutie vyššieho komfortu bežného života pre nevidiacich s vodiacimi psami. Za najväčšie problémy považuje predsedníčka správnej rady Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Andrea Kujovičová nevedomosť ľudí a nerešpektovanie zákona. Ako hovorí:,, Najväčšie problémy sú prístupové práva, jednak nevedomosť niektorých ľudí, že pes má zo zákona právo vstúpiť do priestoru všade, kde má právo vstúpiť jeho majiteľ a tiež neakceptovanie platnej legislatívy. Ide najmä o oblasť dopravy, kde máme najväčšie problémy a samozrejme aj v ostatných oblastiach, či už je to zdravotníctvo, prevádzky obchodných a reštauračných prevádzok.“

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 10. septembra 2020

Žilinský samosprávny kraj ako prvý spomedzi krajov podpísal memorandum o spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy a Slovenskou asociáciou európskych štúdií.

Memorandom sa Žilinská župa hlási k podpore projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. ,,Cieľom projektu je optimalizácia a tvorba verejnej politiky, preto sme sa rozhodli osloviť vyššie územné celky. Ako prvá zareagovala žilinská županka, za čo sme veľmi vďační.

Myslím si, že keď sa za našu činnosť zasadia aj ľudia, ktorí majú silný hlas čo sa týka regionálnej politiky, tak máme veľkú šancu časť problémov odstrániť,“ povedala koordinátorka projektu Ľubica Radimská.

Cieľom spolupráce je dosiahnutie vyššieho komfortu bežného života pre nevidiacich s vodiacimi psami. Za najväčšie problémy považuje predsedníčka správnej rady Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Andrea Kujovičová nevedomosť ľudí a nerešpektovanie zákona. Ako hovorí:,, Najväčšie problémy sú prístupové práva, jednak nevedomosť niektorých ľudí, že pes má zo zákona právo vstúpiť do priestoru všade, kde má právo vstúpiť jeho majiteľ a tiež neakceptovanie platnej legislatívy. Ide najmä o oblasť dopravy, kde máme najväčšie problémy a samozrejme aj v ostatných oblastiach, či už je to zdravotníctvo, prevádzky obchodných a reštauračných prevádzok.“

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Civilné lety zo všetkých krajín sú od povolené.

https://www.facebook.com/ANEPS-Asoci%C3%A1cia-Nepo%C4%8Duj%C3%BAcich-Slovenska-1138147743034113

V prípade príletu z rizikovej krajiny však platia pre cestujúcich obmedzenia. Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/1944234e3c559ccff259313ecf2f1598b98e

V prípade, že cestujúci prilieta z tzv. rizikovej krajiny, je povinný vyplniť aj tento formulár. https://korona.gov.sk/ehranica/

Ak prilieta z krajiny EÚ, je povinný následne zotrvať v domácej izolácii 10 dní, resp. do doby bezplatného testovania na COVID-19 a negatívneho výsledku testu.

Ak prilieta z krajiny mimo EÚ, je povinný nastúpiť do domácej izolácie a najskôr na 5. deň absolvovať test na COVID-19.

Zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2030022/

STOP nenávisti na internete

180.Video "STOP nenávisti na internete"

180.VideoSTOP nenávisti na internete👇👇👇https://www.youtube.com/watch?v=osSR4NZb5T4Video zobrazuje, aký vplyv na osobu môže môžu mať urážlivé a provokatívne správy či komentáre na internete. Častokrát si osoby, ktoré staja práve za nenávistnými komentármi neuvedomia, aký veľký dopad ich konanie môže mať. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o nič vážne, avšak nikdy nevieme do akej miery môže náš zlomyseľný komentár druhého zasiahnuť. Čoraz viac sa online svet prelína s tým reálnym a stáva sa našou súčasťou.A nezabúdajme na to, že tak ako v offline svete, aj v tom online nesieme za svoje skutky (vyjadrenia) zodpovednosť.zdroj: https://detstvobeznasilia.gov.sk/aktualita/244/stop-nenavisti-na-internete

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 8. septembra 2020

Video zobrazuje, aký vplyv na osobu môže môžu mať urážlivé a provokatívne správy či komentáre na internete. Častokrát si osoby, ktoré staja práve za nenávistnými komentármi neuvedomia, aký veľký dopad ich konanie môže mať. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o nič vážne, avšak nikdy nevieme do akej miery môže náš zlomyseľný komentár druhého zasiahnuť. Čoraz viac sa online svet prelína s tým reálnym a stáva sa našou súčasťou.

A nezabúdajme na to, že tak ako v offline svete, aj v tom online nesieme za svoje skutky (vyjadrenia) zodpovednosť.

zdroj: https://detstvobeznasilia.gov.sk/aktualita/244/stop-nenavisti-na-internete

Mobilné odberové miesta

179.Video "Mobilné odberové miesta"

179.VideoMobilné odberové miestaV Bratislave otvorili prvé mobilné odberové miesto na masívne testovanie na Covid-19. Takzvané mobilné odberové miesta pribudnú čoskoro v každom krajskom meste. Na prvom MOM v Bratislave podľa ministra zdravotníctva dokážu vyšetriť denne viac ako 500 ľudí. "Ministerstvo zdravotníctva reaguje na situáciu, pretože počet ľudí infikovaných na ochorenie COVID-19 rastie," povedal Krajčí.MOM pribudlo v areáli štadióna bývalého bratislavského Interu.Testovať sa tu môžu tí, ktorí prídu peši či autom len s platným COVID passom. Na jeho získanie je potrebná registrácia cez elektronický formulár. Ostatné informácie nájdete na stránke: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 7. septembra 2020

V Bratislave otvorili prvé mobilné odberové miesto na masívne testovanie na Covid-19. Takzvané mobilné odberové miesta pribudnú čoskoro v každom krajskom meste.

Na prvom MOM v Bratislave podľa ministra zdravotníctva dokážu vyšetriť denne viac ako 500 ľudí. „Ministerstvo zdravotníctva reaguje na situáciu, pretože počet ľudí infikovaných na ochorenie COVID-19 rastie,“ povedal Krajčí.

MOM pribudlo v areáli štadióna bývalého bratislavského Interu.

Testovať sa tu môžu tí, ktorí prídu peši či autom len s platným COVID passom. Na jeho získanie je potrebná registrácia cez elektronický formulár.

Ostatné informácie nájdete na stránke: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni.

178.Video "Zasadala Pandemická komisia vlády SR,"

178.VideoZasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni.Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia COVID-19 (podľa semaforu oranžové a červené okresy), aby na zamedzenie jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.Ak sa regionálny hygienik rozhodne na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie túto kompetenciu uplatniť, môžu medzi nimi byť napríklad zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podujatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500 osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.Regionálni hygienici sa môžu rozhodnúť vydať opatrenia odporúčané Pandemickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie, už v najbližších dňoch. Verejnosti preto odporúčame sledovať webstránky miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.zdroj:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4439:zasadala-pandemicka-komisia-vlady-sr-regionalnym-hygienikom-vnniektorych-okresoch-odporua-prija-opatrenia-na-lokalnej-urovni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 7. septembra 2020

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia COVID-19 (podľa semaforu oranžové a červené okresy), aby na zamedzenie jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.

Ak sa regionálny hygienik rozhodne na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie túto kompetenciu uplatniť, môžu medzi nimi byť napríklad zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podujatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500 osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.

Regionálni hygienici sa môžu rozhodnúť vydať opatrenia odporúčané Pandemickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie, už v najbližších dňoch. Verejnosti preto odporúčame sledovať webstránky miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

zdroj:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4439:zasadala-pandemicka-komisia-vlady-sr-regionalnym-hygienikom-vnniektorych-okresoch-odporua-prija-opatrenia-na-lokalnej-urovni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153