aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

Video 136.“V Žiline pribudli nové pamätné tabule na počesť významným osobnostiam.“

Video 136."V Žiline pribudli nové pamätné tabule na počesť významným osobnostiam."

Video 136."V Žiline pribudli nové pamätné tabule na počesť významným osobnostiam."Pamätné tabule na počesť významných osobností alebo obetí vojny a Slovenského národného povstania sú umiestnené na budovách v celom meste Žilina. V tomto roku pribudil štyri nové tabule, ktoré boli v minulosti pri rekonštrukciach budov zničené.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 7. júla 2020

Pamätné tabule na počesť významných osobností alebo obetí vojny a Slovenského národného povstania sú umiestnené na budovách v celom meste Žilina. V tomto roku pribudil štyri nové tabule, ktoré boli v minulosti pri rekonštrukciach budov zničené.

135.Video – „Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline.“

135.Video – "Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline."

135.VideoProjekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v ŽilineMesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.1. Výstavba nájomných bytov.2. Modernizácia očných prístrojovo pre zrakovo postihnuté deti spolu s Nadáciou Kia Motors Slovakia. 3. Kúpa kompenzačných pomôcok do detských jasieľ.4. Vybudovanie Denného centra pre matky s deťmi na sídlisku Solinky.5. Vybudovanie Denného centra pre seniorov, ale je čiastočne pozastavená.6. Plánujú otvárať Komunitné centrum pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením na sídlisku Hájik. 7. Debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením – kúpa zariadenia na titulkovanie predstavení v Mestskom divadle v Žiline.8. Tlmočnícka služba spolu s organizáciou ANEPS.9. Predĺženie pracovného času a navýšenie počtu sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici.10. Nadstavba Komunitného centra pre lepšie poskytovanie sociálnych služieb a ich rozširovanie.11. Pripravujú sa projekty na rozširovanie pomoci pre osoby bez domova.12. Spolu s Charitou Žilina plánuje navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.Pre občanov samospráva pripravuje aj informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Piatok 3. júla 2020

Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline

Mesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.

1. Výstavba nájomných bytov.

2. Modernizácia očných prístrojovo pre zrakovo postihnuté deti spolu s Nadáciou Kia Motors Slovakia.

3. Kúpa kompenzačných pomôcok do detských jasieľ.

4. Vybudovanie Denného centra pre matky s deťmi na sídlisku Solinky.

5. Vybudovanie Denného centra pre seniorov, ale je čiastočne pozastavená.

6. Plánujú otvárať Komunitné centrum pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením na sídlisku Hájik.

7. Debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením – kúpa zariadenia na titulkovanie predstavení v Mestskom divadle v Žiline.

8. Tlmočnícka služba spolu s organizáciou ANEPS.

9. Predĺženie pracovného času a navýšenie počtu sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici.

10. Nadstavba Komunitného centra pre lepšie poskytovanie sociálnych služieb a ich rozširovanie.

11. Pripravujú sa projekty na rozširovanie pomoci pre osoby bez domova.

12. Spolu s Charitou Žilina plánuje navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.

Pre občanov samospráva pripravuje aj informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby.

134.Video „Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny“

134.Video "Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny"

Tak neváhaj – spoznaj kraj, zapoj sa do súťaže a vyhraj!134.Video"Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny"Spolu s letom a prázdninami nadišiel čas vychutnať si naplno oddych, relax, ale aj dobrodružstvo na Slovensku. Pre všetkých návštevníkov Žilinského kraja prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj celoslovenskú súťaž Spoznaj kraj, ktorá prevedie turistov po všetkých regiónoch kraja a v závere leta môžu vyhrať hodnotné ceny.Cieľom súťaže je podpora návštevnosti Žilinského kraja, jeho kultúrnych inštitúcií a tiež prírodných atraktivít, kúpeľov a iných zábavných subjektov.Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú pečiatku. Získať pečiatku sa dá na 47 miestach v Žilinskom kraji zakúpením vstupného. Hracie karty sú k dispozícií v turistických informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch a akvaparkoch a tiež si ju môžu záujemcovia vytlačiť zo stránky www.spoznajkraj.sk , kde sú aj ďalšie informácie o súťaži. Žilinský kraj je dlhodobo jedným z najnavštevovanejších krajov v rámci Slovenska. V minulom roku navštívilo náš kraj 1.316 tis. návštevníkov. „Uvedomujeme si vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia COVID 19 subjektom, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu a kultúrnych zariadení v našom kraji, pre ktoré takmer trojmesačné uzatvorenie môže mať likvidačné následky“, povedala výkonná riaditeľka KOCR Iveta Chabadová. „V snahe pomôcť uvedeným poskytovateľom služieb v CR sme pripravili celoslovenskú súťaž, ktorá by mohla výrazne spustiť reštart letnej sezóny, prilákať návštevníkov a tým postupne oživiť cestovný ruch“, dodala Iveta Chabadová.Súťaží sa o atraktívne ceny, ktoré venovali partneri projektu: : KUBICASPORT, Spa Aphrodite Rajecké Teplice, TESCO, Kúpele Lúčky, Chaty Terchová, RYBA Žilina, Snowparadise Veľká Rača Oščadnica, Tatralandia, Kinekus, Pepsi, Kubínska hoľa, Omnitrade, Hotel Boboty***, AquaRelax Dolný Kubín a Teambuilding Terchová. Vyhrať tak elektrobicykel, horský bicykel, rôzne víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov či skipasy na zimu v Žilinskom kraji nebolo nikdy jednoduchšie. Súťaž trvá od 1.7.2020 do 30.9.2020. Tak neváhaj – spoznaj kraj, zapoj sa do súťaže a vyhraj!

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 2. júla 2020

„Spoznaj kraj a vyhraj atraktívne ceny“

Spolu s letom a prázdninami nadišiel čas vychutnať si naplno oddych, relax, ale aj dobrodružstvo na Slovensku. Pre všetkých návštevníkov Žilinského kraja prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj celoslovenskú súťaž Spoznaj kraj, ktorá prevedie turistov po všetkých regiónoch kraja a v závere leta môžu vyhrať hodnotné ceny.

Cieľom súťaže je podpora návštevnosti Žilinského kraja, jeho kultúrnych inštitúcií a tiež prírodných atraktivít, kúpeľov a iných zábavných subjektov.

Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú pečiatku. Získať pečiatku sa dá na 47 miestach v Žilinskom kraji zakúpením vstupného. Hracie karty sú k dispozícií v turistických informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch a akvaparkoch a tiež si ju môžu záujemcovia vytlačiť zo stránky www.spoznajkraj.sk , kde sú aj ďalšie informácie o súťaži.

Žilinský kraj je dlhodobo jedným z najnavštevovanejších krajov v rámci Slovenska. V minulom roku navštívilo náš kraj 1.316 tis. návštevníkov. „Uvedomujeme si vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia COVID 19 subjektom, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu a kultúrnych zariadení v našom kraji, pre ktoré takmer trojmesačné uzatvorenie môže mať likvidačné následky“, povedala výkonná riaditeľka KOCR Iveta Chabadová. „V snahe pomôcť uvedeným poskytovateľom služieb v CR sme pripravili celoslovenskú súťaž, ktorá by mohla výrazne spustiť reštart letnej sezóny, prilákať návštevníkov a tým postupne oživiť cestovný ruch“, dodala Iveta Chabadová.

Súťaží sa o atraktívne ceny, ktoré venovali partneri projektu: : KUBICASPORT, Spa Aphrodite Rajecké Teplice, TESCO, Kúpele Lúčky, Chaty Terchová, RYBA Žilina, Snowparadise Veľká Rača Oščadnica, Tatralandia, Kinekus, Pepsi, Kubínska hoľa, Omnitrade, Hotel Boboty***, AquaRelax Dolný Kubín a Teambuilding Terchová.

Vyhrať tak elektrobicykel, horský bicykel, rôzne víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov či skipasy na zimu v Žilinskom kraji nebolo nikdy jednoduchšie.

Súťaž trvá od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Tak neváhaj – spoznaj kraj, zapoj sa do súťaže a vyhraj!

133. Video – „Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok.“

133. Video – „Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok.“

133. Video – "Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok."

133. Video – "Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok."Turistická informačná kancelária mesta Žilina si pre vás v júli pripravila množstvo aktivít, ktoré sa nesú v znamení spoznávania žilinských zákutí.Prvá aktivita je zameraná pre deti, ktoré majú chuť objavovať, skúmať a hľadať poklady ukryté v žilinských pamiatkach. Úlohou bude podľa indícií zbierať body, ktoré pomôžu odhaliť miesto, kde sa nachádza vzácna minca. Okrem nej si traja najrýchlejší pátrači odnesú aj vecné ceny. Pátranie vypukne 10. júla o 10-tej hodine. Podujatie je bezplatné, ale je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina. Kontakt, ako i celú udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/824883174702129/.V polovici júla sa môžete zapojiť do odkrývania tajomstiev Mariánskeho námestia. Prehliadkou historického centra mesta vás prevedie historik Mgr. Peter Štanský. Dozviete sa nové zaujímavé poznatky o meštianskych domoch, studniach i iných objektoch a spoznáte tak krásy Žiliny aj z pohľadu histórie. Prehliadka sa uskutoční 17. júla o 15.00 hod. a začne pri Soche Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na Mariánskom námestí. Vstup je bezplatný, bez nutnosti prihlasovania. Viac informácií o podujatí nájdete na: https://www.facebook.com/events/1164064490619751/.Okrem toho sa počas celého leta môžete zapojiť do letnej outdoorovej hry Cestovanie v čase. K hre vám postačí mobilný telefón s čítačkou QR kódov a chuť objavovať. Súťaž sa začína v Turistickej informačnej kancelárii mesta Žilina, kde súťažiaci dostanú všetky potrebné informácie a hra sa môže začať. Pozývame všetkých, veľkých i malých v sprievode rodičov, jednotlivcov i skupiny. Nielenže sa zabavíte, ale dozviete sa aj množstvo zaujímavostí o pamiatkach v našom meste a zároveň môžete vyhrať aj zaujímavé ceny. Pravidlá súťaže nájdete na: https://www.facebook.com/events/267812961098938/ .Navyše každý piatok počas prázdnin môžete navštíviť podzemné gotické pivnice pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom TIK mesta Žilina. Vstupné je od 1,50 do 3 eur. Udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/564065904284932/Všetky podujatia a pozvánky nájdete aj na stránke: www.tikzilina.eu.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 2. júla 2020

„Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok.“
Turistická informačná kancelária mesta Žilina si pre vás v júli pripravila množstvo aktivít, ktoré sa nesú v znamení spoznávania žilinských zákutí.

Prvá aktivita je zameraná pre deti, ktoré majú chuť objavovať, skúmať a hľadať poklady ukryté v žilinských pamiatkach. Úlohou bude podľa indícií zbierať body, ktoré pomôžu odhaliť miesto, kde sa nachádza vzácna minca. Okrem nej si traja najrýchlejší pátrači odnesú aj vecné ceny. Pátranie vypukne 10. júla o 10-tej hodine. Podujatie je bezplatné, ale je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina. Kontakt, ako i celú udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/824883174702129/.

V polovici júla sa môžete zapojiť do odkrývania tajomstiev Mariánskeho námestia. Prehliadkou historického centra mesta vás prevedie historik Mgr. Peter Štanský. Dozviete sa nové zaujímavé poznatky o meštianskych domoch, studniach i iných objektoch a spoznáte tak krásy Žiliny aj z pohľadu histórie. Prehliadka sa uskutoční 17. júla o 15.00 hod. a začne pri Soche Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na Mariánskom námestí. Vstup je bezplatný, bez nutnosti prihlasovania. Viac informácií o podujatí nájdete na: https://www.facebook.com/events/1164064490619751/.

Okrem toho sa počas celého leta môžete zapojiť do letnej outdoorovej hry Cestovanie v čase. K hre vám postačí mobilný telefón s čítačkou QR kódov a chuť objavovať. Súťaž sa začína v Turistickej informačnej kancelárii mesta Žilina, kde súťažiaci dostanú všetky potrebné informácie a hra sa môže začať. Pozývame všetkých, veľkých i malých v sprievode rodičov, jednotlivcov i skupiny. Nielenže sa zabavíte, ale dozviete sa aj množstvo zaujímavostí o pamiatkach v našom meste a zároveň môžete vyhrať aj zaujímavé ceny. Pravidlá súťaže nájdete na: https://www.facebook.com/events/267812961098938/ .

Navyše každý piatok počas prázdnin môžete navštíviť podzemné gotické pivnice pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom TIK mesta Žilina. Vstupné je od 1,50 do 3 eur. Udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/564065904284932/

Všetky podujatia a pozvánky nájdete aj na stránke: www.tikzilina.eu.WatchNasleduje1:18132.Video „Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska123 pozretí

1:23131.Video „Žilinské kultúrne leto prináša do ulíc mesta pestrý kultúrny program“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska122 pozretí

1:32130.Video „Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska133 pozretí

2:03129.Video – Mesto ušetrilo viac ako 52-tisíc eur, Úrad pre verejné obstarávanie však musel udeliť pokutu.ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska185 pozretí1:33128.Video Rekord č.5 „Najväčší hrad z piesku v roku 2019″ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska205 pozretí

1:41127.Video „Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020″ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska375 pozretí

1:37125.Video „Pozemky treba udržiavať a kosiť, vyzýva žilinská samospráva“ vzhľadom na veľký počet pozemkov, ktoré nie sú pravidelne udržiavané a burina na nich dorastá do značných výšok, vyzýva mesto Žilina v tomto období všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie zákona. Podľa neho sú povinní realizovať opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Výtrusy a semená sa zo zaburinených lokalít šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky. Veľkým je aj šírenie semien alergénov, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú zdravotné problémy. Zanedbaním povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona a hrozia sankcie. Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 až 33-tisíc eur za jeden hektár pozemku. Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina.ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska249 pozretí

1:58126.Video Ceny za minuloročné úspechy si zo slávnostného galavečera v pondelok 22. júna odniesli najlepší žilinskí športovci z radov dospelých, mládeže, samospráva ocenila aj športové podujatie roka, najlepší kolektív či športových trénerov. Najúspešnejšími športovcami mesta Žilina za rok 2019 sa v nasledujúcich kategóriách stali: Dospelí 1. miesto – Milan Paleš, thaibox, Diamond gym Žilina 2. miesto – Dominik Holec, futbal, MŠK Žilina 3.miesto – Peter Ftorek, masters cyklistika, CyS – Akadémia Petra Sagana 4.miesto – Róbert Rožánek, basketbal, BK Slávia Žilina 5.miesto – Rastislav Pavlík, masters plávanie, Nereus Žilina 6.miesto – Dobroslava Lehotská, fitnes, Gymnastika a fitnes Žilina 7.miesto – Sára Hrnková, karate, Karate klub Žilina 8.miesto – Vladimír Štefánik, plávanie, Nereus Žilina 9.miesto – Matej Krišica, tlak na lavičke, Športcentrum Žilina 10. miesto – Milan Surovčík, bezmotorové lietanie, Aeroklub Žilina Mládež 1. miesto – Martin Svrček, cyklistika, CyS – Akadémia Petra Sagana 2. miesto – Zuzana Michaličková, triatlon a plávanie, Nereus Žilina 3. miesto – Ján Bernát, futbal, MŠK Žilina 4. miesto – Emma Marušáková, plávanie, Tenax Žilina 5. miesto – Natália Sobolová, jazdecký šport, Credento Vincit Žilina 6. miesto – Emma Paulínyová, atletika, Atletický oddiel Žilina 7. miesto – Mia Chudejová, tenis, TK Žilina 8. miesto – Petra Holešová, fitnes, Gymnastika a fitnes Žilina 9. miesto – Dávid Štaffen, zjazd na divokej vode, TJ Sokol Žilina 10. miesto – Vanesa Šelmeková, krasokorčuľovanie, Figure Skating club Významná činnosť športovca za dlhoročné zásluhy, rozvoj a preslávenie športu v meste Žilina (bez poradia) Dušan Chlapík – MsHK a MŠK Žilina, hokej a futbal Ivan Šimček – MŠK Žilina, futbal Športový kolektív roka 1. miesto – MŠK Žilina U17, futbal 2. miesto – MsHKM Žilina 8. ročník, hokej 3. miesto – BK Slávia Žilina, basketbal Podujatie roka 2019 (bez poradia) · ENFUSION SLOVAKIA 2019 · XVIII. ročník Jarná cena Žiliny 2019 Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina. Fotografie z galavečera na voľné šírenie nájdete dostupné v odkaze:https://www.flickr.com/photos/165507481@N05/albums/72157714826643281ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska214 pozretí

1:34124.Video „Od 1. júla sa zvýši životné minimum o 2,2 %.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska438 pozretí

2:00123. Video „Cyklomagistrála Terchovská dolina za 6,3 mil. eur je vo fáze realizácie.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska236 pozretí

0:50122. Video – Výška osobnej asistencie od 1.7.2020ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska290 pozretí

1:21121.Video Rekordy 4 „Freediver Anthony Williams z Nového Zélandu“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska228 pozretí

1:40120. Video – „Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska179 pozretí

1:40119. Video – „Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska161 pozretí

2:16118. Video – „Zdieľané bicykle v Žiline si ľudia počas mája požičali takmer 16-tisíc krát.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska402 pozretí

0:37Pozývame vás na prednášku „Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska744 pozretí

1:32117. video – „Programová rada Žilina2026 má za sebou prvé zasadnutie.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska169 pozretí

1:35116. Video – „Materská škola na Petzvalovej ulici prešla rekonštrukciou za vyše 548-tisíc eur.“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska150 pozretí

1:31115.Video „Žilinskí mestskí poslanci rokovali online, nájomné za letné terasy znížili na jedno euro“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska123 pozretí

2:15114.Video „Žilina podporí žiadosti o grant sumou 87-tisíc eur, inštitúcie môžu získať až 30-tisíc eur“ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska210 pozretí

Ďalšie videá na Watch

WatchNavštíviť Watch

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Komentovať ako ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska

132.Video „Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci“

132.Video "Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci"

132.Video"Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci"Čestným občianstvom mesta Žilina ocení tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stane Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získa in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie za zásluhy bude tento rok preberať kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odnesie svetoznámy fotograf Andrej Reiser.Okrem najvyšších ocenení mesta udelí Peter Fiabáne aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengangeroveja matematikovi, profesorovi Pavlovi Kluvánekovi. Nominácie osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom rokovaní v pondelok 29. júna. Nominovať kandidátov na ocenenie mohla verejnosť v dvoch kolách, od júla do septembra minulého roka a vo februári tohto roku. Celkovo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území mesta. Konečný zoznam nominovaných napokon posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina, ktorá odporučila na ocenenie štyroch kandidátov. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktoré sa s ním stotožnilo. Významné žilinské osobnosti si ceny prevezmú na slávnosti v septembri tohto roku.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 1. júla 2020

„Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci“

Čestným občianstvom mesta Žilina ocení tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stane Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získa in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie za zásluhy bude tento rok preberať kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odnesie svetoznámy fotograf Andrej Reiser.Okrem najvyšších ocenení mesta udelí Peter Fiabáne aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengangeroveja matematikovi, profesorovi Pavlovi Kluvánekovi. Nominácie osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom rokovaní v pondelok 29. júna.

Nominovať kandidátov na ocenenie mohla verejnosť v dvoch kolách, od júla do septembra minulého roka a vo februári tohto roku. Celkovo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území mesta. Konečný zoznam nominovaných napokon posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina, ktorá odporučila na ocenenie štyroch kandidátov. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktoré sa s ním stotožnilo. Významné žilinské osobnosti si ceny prevezmú na slávnosti v septembri tohto roku.