aneps.sk

COVID-19

 • Epidémia vírusom, označovaný ako SARS-Cov-2019 a choroba sa volá COVID-19.
 • Šíri sa vzdušnou cestou (kašľaním a kýchaním).
 • Vírus sa prenášal zo živých zvierat a následne sa šíri ďalej medzi ľuďmi.
 • Môže sa prenášať na osoby, ktoré nemajú alebo len veľmi mierne vonkajšie príznaky ochorenia.
 • Podobná epidémia bola v roku 2002 a 2012.
 1. Sledujeme aktuálne informácie
 2. Máme plán preventívnych opatrení v zariadení
 3. Aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v našej organizácii budeme zverejňovať na tejto stránke.

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

 1. Pravidelné umývanie rúk s mydlom a teplou vodou
 2. Pravidelná dezinfekcia povrchov
 3. Nosenie ochranného rúška vo všetkých priestoroch, kde sa to vyžaduje (obchody
 4. V prípade príznakov okamžite kontaktovať blízke osoby a ošetrujúceho lekára

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com

Dôležité upozornenie!!!

OZNAM!!!

Zákaz návštev do odvolania.Podľa § 48 ods. 4 písm. e, zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovateliasociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusuCOVID- 19 a opatreniami ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR Vás chcemeinformovať, že: 1) sledujeme aktuálne informácie,2) máme plán preventívnych opatrení v zariadení,3) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,4) činnosti a poskytované služby v prípade krízového stavu budú zredukované naminimálny rozsah. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom: Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení.

UPOZORENIE !!!

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového KORONAVÍRUSU. Od 11.marca 2020 až do odvolania

Archív