aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov poštou.

92. Video "Vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov poštou."

🌿92. Video "Vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov poštou." ✉️💶Často ste položili otázku, prečo nedostávate sociálnu dávku, napr. OČR alebo PNku v hotovosti?Pošta vysvetľuje, že vyplácanie dôchodkov, ak máte v hotovosti, teda na pošte bude, ale ak ide o občanov, ktorí sa nachádzajú v karanténe, tak im nevyplácajú dôchodky ani sociálne dávky. Ale ak napíšete splnomocnenie, tak pošta dá rodinnému príslušníkovi alebo inému. Pošta hľadá opatrenie, aby občania, ktorí sú v karanténe dostali dávky a dôchodky.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 5. mája 2020

Často ste položili otázku, prečo nedostávate sociálnu dávku, napr. OČR alebo PNku v hotovosti?

Pošta vysvetľuje, že vyplácanie dôchodkov, ak máte v hotovosti, teda na pošte bude, ale ak ide o občanov, ktorí sa nachádzajú v karanténe, tak im nevyplácajú dôchodky ani sociálne dávky. Ale ak napíšete splnomocnenie, tak pošta dá rodinnému príslušníkovi alebo inému. Pošta hľadá opatrenie, aby občania, ktorí sú v karanténe dostali dávky a dôchodky.

Zdroj: Slovenská pošta.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.