aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Pandemické ošetrovné.

Sociálna poisťovňa od dnes informuje: “ Na web stránke, www.socpoist.sk: https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formula…/48411s68346c

v súvislosti s koronavírusom a zatvorenými školami je FORMULÁR žiadosti o Ošetrovnom. Ku lekárovi netreba chodiť, ani do Sociálnej poistovne.

Postup: Žiadosť si možno dať cez telefonický kontakt na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo sa vypíše formulár, ktorý je na webe a odošle cez email.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.