aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

„Dôležité informácie o Covid 19 a web stránke komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.“

JUDr. Zuzana Stavrovská je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Je veľmi aktívna aj počas mimoriadnej situácie a na linke

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/COVID-19.