aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu „COVID-19“ v podmienkach mesta Žilina.

Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu „COVID-19“ v podmienkach mesta Žilina

Mesto Žilina vydalo opatrenie na zamedzenie šírenia vírusu.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina.