aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mesto pomáha s potravinami, spúšťa novú informačnú aplikáciu.

„Mesto pomáha s potravinami, spúšťa novú informačnú aplikáciu“


Potraviny zo skladov školských a sociálnych stravovacích zariadení
v správe mesta Žilina, ktoré sú v rámci preventívnych opatrení uzavreté, skončia v organizáciách na pomoc iným. Ide predovšetkým o mliečne výrobky, zeleninu a ovocie, ktoré by sa mohli po čase pokaziť.
Konkrétna pomoc smeruje v týchto dňoch do žilinského Detského krízového centra NÁRUČ,Centra sociálnych služieb LÚČ, pre Agentúru podporných služieb a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina.

Pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou v čase mimoriadnej situácie mesto Žilina sprístupnilo
mobilnú aplikáciu Správy o meste Žilina (SOM Žilina), kde ľudia nájdu aktuality o opatreniach
zamedzujúcich šíreniu vírusu COVID-19 a množstvo praktických informácií o fungovaní mestského úradu, zabezpečovaní služieb pre občanov a podobne.
Aplikácia je dostupná zdarma na stiahnutie pre používateľov mobilných telefónov s operačným systémom Android či iOS

Zdroj: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16753

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.