aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Pošta bude zásielky len oznamovať, nie doručovať.

„Pošta bude zásielky len oznamovať, nie doručovať”


Slovenská pošta upravuje doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov „Do vlastných rúk“, „Doručenkou/e­Doručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami (napr. zásielky colného konania).
Pozastavuje ich doručenie na adresu doručovateľom, bude ich len oznamovať.

Tieto zásielky budú uložené na pobočkách pôšt a zákazník dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Pri službe elektronické oznamovanie zásielok zas elektronickú notifikáciu zaslanú na e-mail alebo SMS.

Zdroj: https://uzitocna.pravda.sk/…/546085-koronavirus…/

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.