aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zamestnanci mesta ušijú ochranné rúška aj pre ľudí bez domova a seniorov.

„Zamestnanci mesta ušijú ochranné rúška aj pre ľudí bez domova a seniorov“

Keďže rúšok je stále málo, Mestský úrad v Žiline vyzýva dobrovoľníkov ku spolupráci pri výrobe a zabezpečovaní ochranných rúšok pre seniorov v sociálnych zariadeniach, pre ľudí bez domova a občanov v sociálnej núdzi. Hľadáme šikovné ruky z radov aktívnych občanov, neziskových organizácií, občianskych združení a domáce gazdinky, ktoré by pre týchto ľudí vedeli ušiť dobrovoľný počet rúšok zdarma.

Ide o dobrovoľnú, bezodplatnú službu pre mesto a jeho občanov. Rúška by mali byť zo stopercentnej bavlny a pri ich výrobe musí byť dodržaná maximálna hygiena.

Ďalší záujemcovia o spoluprácu sa môžu hlásiť u zamestnankyne mestského úradu Ivany Klučkovej telefonicky na čísle: 0917 406 293 alebo e-mailom na adrese: kcnapredmesti@gmail.com,
kde záujemcom poskytne bližšie informácie.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.