aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Domáca izolácia – Koronavírus

Od 10.marca musia absolvovať 14-dňovú karanténu.Sú povinní kontaktovať svojho všeobecného lekára emailom,ktorí pricestujú domov.Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.