aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Dôležité upozornenie!!!

OZNAM!!!

Zákaz návštev do odvolania.Podľa § 48 ods. 4 písm. e, zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovateliasociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusuCOVID- 19 a opatreniami ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR Vás chcemeinformovať, že: 1) sledujeme aktuálne informácie,2) máme plán preventívnych opatrení v zariadení,3) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,4) činnosti a poskytované služby v prípade krízového stavu budú zredukované naminimálny rozsah. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom: Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení.