aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

O opätovné otvorenie škôl je v Žiline záujem, prihlásilo sa vyše 4 300 detí.

Do žilinských základných škôl od 1. júna opätovne nastúpi približne 3 100 detí, čo je 85 % detí z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníkov základných škôl. Do materských škôl sa plánuje vrátiť asi 1 280 detí, čo je asi 55 % z celkového počtu detí, ktoré materské školy navštevujú.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.