aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Krajské nemocnice navyšujú operačné výkony.

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení krajské nemocnice otvárajú svoje ambulancie, objednávajú pacientov na operácie a iné zákroky. Zároveň vyzýva, že ak budete mať problémy s objednávaním lekárov, oznámte to Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý je kompetentný na riešenie tohto problému.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.