aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mesto chce reformovať systém podpory športovej činnosti, stáť bude na štyroch pilieroch.

Mesto Žilina chce byť mestom športu a podporuje jednotlivcov a kluby. Systém podpory chce rozdeliť do šyroch bodov.

Prvý bod bude podpora športových klubov.
Druhý bod bude podpora významných športov.
Tretí bod bude podpora vrcholových športov, profesionálneho a mládežníckeho hokeja.
Štvrtý bod, ak sa nevyčerpajú z predcházdajúcich bodov, tak sa presunie do štvrtého bodu, financie sa použijú na mimoriadnu podporu športu a náklady na údržbu. Tam patria aj príspevky od sponzorov.

Zdroj:Tlačová správa Mesta Žilina.