aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Koronakríza zasiahne rozpočet mesta Žilina, predpokladá výpadky až 9 mil. €.

Primátor mesta Žilina Peter Fabiáne navrhuje na zmiernenie dopadov koronakrízy opatrenie, ktoré by nezaťažili občanov mesta Žilina a podnikateľov, napr. zníženie poplatku za odpady, zrušenie školských poplatkov, predĺženie vstupeniek do plavárne, cestovných lístkov a pod.Zároveň navrhuje použite rezervného fondu na krytie bežných výdavkov.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.